Jovičić dr Dragoljub

Function nema
Title Associate Professor Professor of vocational studies
E-mail djovicic@uns.ac.rs
Telephone 485-4044
Office KABINET 37
Consultation Tuesday 10:10-12:10

Lecture classes

  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)

Practical classes

  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)

Exams

  MARKETING (BOL. 07)
  MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
  SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  MARKETING (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)
  MARKETING (BOL. 17)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 07)
  MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (PRE BOL.)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
  POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  MEĐUNARODNI MARKETING (BOL. 07)

Материјали

SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 12)
PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
MARKETING (BOL. 17)
PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
MENADžMENT NABAVKE (BOL. 12)
MARKETING (BOL. 12)
TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
MARKETING (BOL. 12)
MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

Обавештења

24. October 2020.
Obaveštenje – Vežbe iz predmeta Kanali marketinga

Obaveštavaju se studenti da će se vežbe iz predmeta Kanali marketinga kod asistentkinje Dragane Gašević održati u utorak, 27. 10. 2020. godine, u učionici 12, sa početkom u 11:15.

16. October 2020.
Obaveštenje za predmet SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavam Vas da predavanja, vežbe i testove iz predmeta SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE i dalje možete redovno pratiti preko Moodle platforme, a da ću pored toga petkom, od 09:00 do 11:00, u učionici br. 11 držati uživo predavanja, tako da svi oni kojima nisu dovoljna onlajn predavanja mogu slobodno doći. Ukoliko imate potrebe za konsultacijama, možete doći do mene i svakog utorka od 10:00 do 12:00 sati, u kabinet 37, ili me takođe utorkom kontaktirati onlajn, preko Zoom aplikacije u terminu od 17:00 do 18:00 sati.

Želim Vam dobro zdravlje i da uspešno savladate programom predviđeno gradivo i položite kolokvijum i ispit iz SAVREMENOG TRŽIŠNOG POSLOVANJA.

Prof. Dragoljub Jovičić

16. October 2020.
Obaveštenje za predmet KANALI MARKETINGA

Drage koleginice i kolege,

Obaveštavam Vas da predavanja, vežbe i testove iz predmeta KANALI MARKETINGA i dalje možete redovno pratiti preko Moodle platforme, a da ću pored toga utorkom, od 12:10 do 12:55, u učionici br. 12 držati uživo predavanja, tako da svi oni kojima nisu dovoljna onlajn predavanja mogu slobodno doći. Ukoliko imate potrebe za konsultacijama, možete doći do mene i svakog utorka od 10:00 do 12:00 sati, u kabinet 37, ili me takođe utorkom kontaktirati onlajn, preko Zoom aplikacije u terminu od 17:00 do 18:00 sati.

Želim Vam dobro zdravlje i da uspešno savladate programom predviđeno gradivo i položite kolokvijum i ispit iz KANALA MARKETINGA.

Prof. Dragoljub Jovičić

8. October 2020.
Obaveštenje on-line nastava na predmetu Kanali marketinga

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD

Predmet: KANALI MARKETINGA

Školska godina:2020/2021

Poštovane kolege,

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u narednom periodu nastava će se odvijati on-line te Vas molimo da redovno pratite sva obaveštenja i materijale iz predmeta Kanali marketinga.

 

Svake sedmice, počev od utorka, 13. oktobra 2020., na platformi Moodle biće Vam dostupni materijali za učenje (predavanja, vežbe i test).

Možete ostvariti maksimalno 55 predispitnih poena:

 • Kolokvijum

Boduje se sa maksimalno 30 poena (minimum za prolaz je 16 poena).

Kolokvijum ćete polagati u prostorijama škole, najverovatnije u utorak, 1. decembra 2020. godine, u terminu predavanja, a  o tome ćete blagovremeno imati detaljne informacije.

Na kolokvijumu ćete polagati gradivo koje se odnosi na prvih sedam sedmica.

Pre kolokvijuma imaćemo jedan susret u Školi (ukoliko epidemiološka situacija bude zadovoljavajuća), u formi mini predavanja, kako bi mogli da razjasnimo eventualne nejasnoće i uradimo pripremu pred kolokvijum. O tome ćete takođe biti blagovremeno informisani.

 

 • Aktivnost

Boduje se sa maksimalno 10 poena.

Poene za aktivnost dobijaćete na osnovu izrade testova koji će biti dostupni svakog utorka. Predlažemo Vam da prvo pročitate materijal sa predavanja i sa vežbi te nakon toga da pristupite izradi testa kako bi uspešno rešili test. Pitanja u testu su jednostavna i odnose se na ključne stvari koje su vezane za konkretnu lekciju.

 

 • Seminarski rad

Boduje se sa maksimalno 10 poena.

Za teme seminarskih radova obratiti se asistentkinji Dragani Gašević putem e-maila draganag.vps@gmail.com, do kraja oktobra 2020. godine.

 

 • Prisustvo

Vrednuje se sa maksimalno 5 poena.

Da bi ostvarili poene za prisustvo potrebno je da učestvujete u minimum 50% aktivnosti, odnosno da uradite minimum 8 testova u toku semestra.

 

Naš dobronamerni predlog i savet je da u kontinuitetu pratite gradivo kako bi isto što lakše savladali, ali i da bi na vreme reagovali ako imate nekih poteškoća prilikom učenja. Možete nam se obratiti putem naših e-mail naloga, a takođe u terminima konsultacija u Školi ili u terminima on-line konsultacija.

U nadi da ćemo svi zajedno uspešno privesti semestar kraju srdačno Vas pozdravljamo.

Prof. dr Dragoljub Jovičić

Asistent Dragana Gašević

Novi Sad, 08.10.2020.

 

8. October 2020.
Obaveštenje on-line nastava na predmetu Savremeno tržišno poslovanje

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NOVI SAD
Predmet: SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE
Školska godina:2020/2021

Poštovane kolege,
S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i preporuku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u narednom periodu nastava će se odvijati on-line te Vas molimo da redovno pratite sva obaveštenja i materijale iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje.
Svake sedmice, počev od petka, 11. oktobra 2020., na platformi Moodle biće Vam dostupni materijali za učenje (predavanja, vežbe i test).
Možete ostvariti maksimalno 65 predispitnih poena:
 Kolokvijum
Boduje se sa maksimalno 40 poena (minimum za prolaz je 21 poen).
Kolokvijum ćete polagati u prostorijama škole, krajem novembra 2020. godine, u terminu predavanja, a o tome ćete blagovremeno imati detaljne informacije.
Na kolokvijumu ćete polagati gradivo koje se odnosi na prvih sedam sedmica.
Pre kolokvijuma imaćemo jedan susret u Školi (ukoliko epidemiološka situacija bude zadovoljavajuća), u formi mini predavanja, kako bi mogli da razjasnimo eventualne nejasnoće i uradimo pripremu pred kolokvijum. O tome ćete takođe biti blagovremeno informisani.
 Aktivnost
Boduje se sa maksimalno 10 poena.
Poene za aktivnost dobijaćete na osnovu izrade testova koji će biti dostupni svakog petka. Predlažem Vam da prvo pročitate materijal sa predavanja i sa vežbi te nakon toga da pristupite izradi testa kako bi uspešno rešili test. Pitanja u testu su jednostavna i odnose se na ključne stvari koje su vezane za konkretnu lekciju.
 Seminarski rad
Boduje se sa maksimalno 10 poena.
Za teme seminarskih radova možete mi se obratiti na mejl: djovicic@uns.ac.rs, do kraja oktobra 2020. godine.
 Prisustvo
Vrednuje se sa maksimalno 5 poena.
Da bi ostvarili poene za prisustvo potrebno je da učestvujete u minimum 50% aktivnosti, odnosno da uradite minimum 8 testova u toku semestra.
Moj dobronamerni predlog i savet je da u kontinuitetu pratite gradivo kako bi isto što lakše savladali, ali i da bi na vreme reagovali ako imate nekih poteškoća prilikom učenja. Možete mi se obratiti putem e-maila, a takođe u terminu konsultacija u Školi ili u terminu on-line konsultacija.
U nadi da ćemo svi zajedno uspešno privesti semestar kraju srdačno Vas podravljam.

Prof. dr Dragoljub Jovičić
Novi Sad, 08.10.2020.

1. June 2020.
Obaveštenje o izradi, predaji i odbrani seminarskih radova za predmete koje studenti polažu kod profesora dr Dragoljuba Jovičića

Obaveštavaju se studenti da seminarske radove treba da predaju ili pošalju na mejl asistentkinji najkasnije tri sedmice pre izlaska na ispit.

Nakon čitanja rada i sugestija u vezi sa eventualnim korekcijama rada od strane asistenta, student dolazi na usmenu odbranu seminarskog rada, najkasnije na poslednje konsultacije pre ispita.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Novi Sad, 01.06.2020.

Prof.dr Dragoljub Jovičić

Asistentkinja Dragana Gašević

25. November 2019.
Kolokvijum Savremeno tržišno poslovanje

Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 2. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:10 časova, učionica 13, Liman.

 

25. November 2019.
Kolokvijum Kanali marketinga

Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Kanali marketinga slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 4. decembra 2019. godine (sreda), sa početkom u 08:30 časova, učionica 9, Liman.

 

 

22. September 2019.
Obaveštenje o predispitnim poenima

Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih poena potrebno je da blagovremeno uzmu temu za seminarski rad kako bi isti odbranili na poslednjim konsultacijama pred ispit.

14. November 2018.
Kolokvijum iz predmeta Marketing

Kolokvijum iz  Marketinga (za studente koji slušaju predmet u tekućem semestru kod prof.dr Dragoljuba Jovičića) održaće se 20.11.2018., sa početkom u 10:20, Liman, A2.

22. October 2018.
MENADŽMENT NABAVKE – rezultati ispita 19.10.2018.

ISPIT SU POLOŽILI

Marić Nikola – 20 bodova

Milev Nenad – 26 boda

ISPIT NISU POLOŽILI

Ćorac Bojana – 13 bodova

Kukučka Maja – 10 bodova

UPIS OCENA I UVID U RADOVE U UTORAK 23.10.2018. U KABINETU BR. 37 OD 9:30 DO 10:30

3. July 2018.
TERMIN ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU

Obaveštavaju se studenti da će se svi ispiti kod prof. Jovičić dr Dragoljuba održati u sredu 29.08.2018. u 9:00, učionice 12, 13 i 14 na Limanu.