Japundžić dr Miloš

Function Coordinator - IT systems
Title Professor of vocational studies
E-mail milos.japundzic@gmail.com
Telephone 485-4025
Office KABINET 31
Consultation Monday 15:00-17:00

Lecture classes

  MATEMATIKA (BOL. 16)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)

Practical classes

  MATEMATIKA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)

Exams

  MATEMATIKA (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  MATEMATIKA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 07)

Materijali

OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
MATEMATIKA (BOL. 16)
TEORIJA GRAFOVA (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 17)
KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 12)
KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU
MATEMATIKA (BOL. 17)
MATEMATIKA (BOL. 12)
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)

Obaveštenja

18. April 2019.
Drugi kolokvijum iz Matematike

Drugi kolokvijum iz MATEMATIKE za studente koji u ovom semestru slušaju nastavu biće održan u sredu 24. aprila od 16h u A1LI.