Ranitović dr Predrag

Function nema
Title Lecturer
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone 485-4038
Office KABINET 29
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)

Practical classes

  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)

Exams

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  INTERAKCIJA ČOVEK RAČUNAR (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)

Materijali

BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
OPERATIVNI SISTEMI (BOL. 16)

Obaveštenja