Ranitović dr Predrag

Function nema
Title Lecturer
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone 485-4038
Office KABINET 29
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)

Practical classes

  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)

Exams

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  PROJEKTOVANjE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07 - SS)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 12)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)