Ranitović dr Predrag

Function nema
Title Lecturer
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone 485-4038
Office KABINET 29
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)

Practical classes

  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)

Exams

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  PROJEKTOVANjE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07 - SS)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 12)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)