Ranitović dr Predrag

Function nema
Title Lecturer
E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telephone 485-4038
Office KABINET 29
Consultation Friday 17:00-19:00

Lecture classes

  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)

Practical classes

  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)

Exams

  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)