Lončar dr Sanja

Function Deputy director - IT systems
Title Professor of vocational studies
E-mail Sanja.Loncar@vps.ns.ac.rs
Telephone 485-4037
Office KABINET 30
Consultation Monday 09:00-11:00

Lecture classes

  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)

Practical classes

  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)

Exams

  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (PRE BOL.)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  POSLOVNA MATEMATIKA (PRE BOL.)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 12)

Materijali

PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)
STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
POSLOVNA MATEMATIKA (PRE BOL.)
MATEMATIKA (BOL. 12)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
MATEMATIKA (BOL. 07)

Obaveštenja

19. May 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u nedelju 31.05.2020. u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 25.05.2020!

19. May 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 27.05.2020. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 25.05.2020!

19. May 2020.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u sredu 27.05.2020. u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 25.05.2020!

5. May 2020.
Obaveštenje o domaćem zadatku iz predmeta Strukture podataka i algoritmi

U utorak 12.05.2020. u 18:00 domaći zadatak će biti poslat na mejl svim studentima koji prvi put slušaju predmet u letnjem semestru 20119/20.
Domaći zadatak će tada biti objavljen i u okviru dela STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)/ Materijali sa predavanja i vežbi 2019/20
Rok za predaju domaćeg zadatka biće utorak 12.05.2020. u 20:00
Domaći se šalje na mejl koji će biti naveden u zadatku.

1. May 2020.
Obaveštenje o domaćem zadatku iz predmeta Diskretne matematičke strukture

U utorak 05.05.2020. u 18:00 domaći zadatak će biti poslat na mejl svim studentima koji prvi put slušaju predmet u letnjem semestru 20119/20.
Domaći zadatak će tada biti objavljen i u okviru dela DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)/Materijali sa predavanja i vežbi 2019/20 – online

Rok za predaju domaćeg zadatka biće utorak 05.05.2020. u 19:30

Domaći se radi na papiru, papir se fotografiše ili skenira i pošalje na mejl koji će biti naveden u zadatku.

19. March 2020.
Obaveštenje o Online nastavi

Diskretne matemaičke strukture će će objavljivati utorkom, a Strukture podataka i algoritmi četvrtkom.
Za sve nejasnoće, studenti me mogu kontaktirati mejlom.
U narednom periodu biće objavljen način kako će regulisati predispitne obaveze.

13. March 2020.
Pomeranje nastave iz predmata Diskretne matematičke strukture

Nastava iz predmata Diskretne matematičke strukture će se u utorak 17.03.2020. održati od 10:30 u učionici 10 na Limanu (umesto od 8:30) .

28. February 2020.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u četvrtak 12.03.2020. u 13:00 u Učionici 16 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.

28. February 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se četvrtak 12.03.2020. u 14:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.

28. February 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u četvrtak 05.03.2020. u 13:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu