Đukanović dr Slaviša

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail slavisad63@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Wednesday 11:50-13:50

Lecture classes

  Practical classes

   Exams

    UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
    UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
    POSLOVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
    POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
    PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
    RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
    STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
    STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
    FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
    EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 12)
    OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
    FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
    STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
    SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
    STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
    EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
    STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
    PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
    STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
    EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
    FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
    STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
    STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
    UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
    STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
    FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
    POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
    FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
    IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
    PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
    UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
    STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
    STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
    EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
    STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
    UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
    ENERGETSKA BEZBEDNOST (BOL. 07)
    POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
    STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)

   Materijali

   EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
   STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
   POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
   FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
   POSLOVNE STRATEGIJE (MS)
   STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
   POSLOVNE STRATEGIJE (MS) (PRE BOL.)
   POSLOVNO PLANIRANjE (SS)
   EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 12)
   POSLOVNO PLANIRANJE (SS-M.BO)
   POSLOVNO PLANIRANJE (SS)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
   UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)

   Obaveštenja

   6. September 2018.
   REZULTATI ISPITA IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA SEPTEMBAR 2018

   Rezultati ispita iz Ekološkog menadžmenta, održanog 01. septembra 2018. godine, objavljeni su u okviru predmeta Ekološki menadžment Bolonja 2017