Đukanović dr Slaviša

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail slavisad63@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Friday 14:00-16:00

Lecture classes

  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)

Exams

  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  POSLOVNE FINANSIJE (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 12)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  OSNOVI RAČUNOVODSTVA (PRE BOL.)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 12)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
  POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE RIZICIMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  ENERGETSKA BEZBEDNOST (BOL. 07)
  POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)

Materijali

POSLOVNE STRATEGIJE (BOL. 17 - MS)
EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 07)
STRATEŠKI MENADžMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (PRE BOL.)
POSLOVNO PLANIRANjE (BOL. 07 - SS)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
EKOLOŠKI MENADžMENT (BOL. 17)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS)
STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
POSLOVNE STRATEGIJE (MS) (PRE BOL.)
POSLOVNO PLANIRANjE (SS)
EKOLOŠKI MENADŽMENT (BOL. 12)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS-M.BO)
POSLOVNO PLANIRANJE (SS)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (PRE BOL.)
UPRAVLJANJE RIZICIMA (PRE BOL.)

Obaveštenja

16. January 2020.
Rezultati kolokvijuma iz Poslovnih strategija, održanog 15. januara 2020.

Rezultati kolokvijuma iz Poslovnih strategija, održanog 15. januara 2020. godine, postavljeni su na ovoj internet stranici u okviru materijala za predmet Poslovne strategije.

16. January 2020.
Obaveštenje o dodatnom predavanju iz Poslovnih strategija

Dana 22. januara 2020..(sreda), biće održana dodatna predavanja iz Poslovnih stategija, u redovnom vremenu od 14 do 18 sati (učionica 14, Liman).

Studenti koji još nisu polagali kolokvijum, mogu toga dana u vreme konsultacija  ili nastave izvršiti svoju predispitnu obavezu.

30. November 2019.
Termini kolokvijuma iz Poslovnih strategija

Redovni kolokvijum iz predmeta Poslovne strategije biće održan u sredu, 4. decembra 2019. godine u dva termina:

– Prvi termin od 14 do 15 sati (učionica 14, Liman)

-Drugi termin od 16 i 30 do 17 i 30 (učionica 14, Liman)

Studenti mogu izabrati jedan od ponuđena dva termina koji im više odgovara.

Dr Slaviša Đukanović

19. November 2019.
Pomeranje vremena konsultacija u sredu 20. novembra

Konsultacije u sredu, 20 novembra, biće održane u vremenu od 16 do 18 sati (pre, u pauzi i posle gostujećeg predavanja profesora Petra Đukića).

6. September 2018.
REZULTATI ISPITA IZ EKOLOŠKOG MENADŽMENTA SEPTEMBAR 2018

Rezultati ispita iz Ekološkog menadžmenta, održanog 01. septembra 2018. godine, objavljeni su u okviru predmeta Ekološki menadžment Bolonja 2017