Račić dr Željko

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail raciczeljko@gmail.com
Telephone 485-4013
Office KABINET 7
Consultation Wednesday 14:00-16:00

Lecture classes

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Practical classes

  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  BANKARSTVO (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  BANKARSTVO (BOL. 17)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  BANKARSTVO (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - SS)
  MEĐUNARODNO BANKARSTVO (BOL. 17)

Materijali

BANKARSKI MENADžMENT (BOL. 12)
UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (BOL. 17 - MS)
INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
BANKARSTVO (BOL. 17)
IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS)
UPRAVLjANjE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (SS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (SS)
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (MS) (PRE BOL.)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
BANKARSTVO (BOL. 12)

Obaveštenja

26. September 2019.
UVID U RADOVE I UPIS OCENA OKTOBARSKI ROK 2019

Upis ocena i uvid u radove iz svih predmeta koje su studenti polagali u oktobarskom roku 2019 obaviće se u četvrtak 26.09. u periodu od 15:00-16:00 časova u kabinetu 7 na Limanu.

4. September 2019.
UPIS OCENA SEPTEMBARKI ROK 2019

Upis ocena i uvid u radove će se održati u četvrtak 05.09. u terminu konsultacija.

23. June 2019.
UPIS OCENA (JUNSKI ROK 2019)

Četvrtak, 27.06.2019, u terminu konsultacija (14:00-15:00)