Paunović dr Branka

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telephone 485-4036
Office KABINET 41
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)

Practical classes

  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)

Exams

  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELj (PRE BOL.)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
  BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
  BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)

Materijali

BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-2 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-3 (BOL. 12)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Obaveštenja

30. March 2012.
USMENI-STRUCNA PRAKSA

TERZIN ALEKSANDAR DA SE JAVI U PONEDELJAK 02.04. U 16h KABINET 41. NEDOSTAJU OBRASCI