Paunović dr Branka

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail brankapaunovic1711@gmail.com
Telephone 485-4036
Office KABINET 41
Consultation Monday 11:05-13:05

Lecture classes

  UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
   EKONOMIKA TURIZMA I UGOSTITELj (PRE BOL.)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
   BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 17 - SS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   BANKARSKO POSLOVANjE I PLATNI PROMET (BOL. 07 - SS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   UVOD U FINANSIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
   BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 07)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
   MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)

  Materijali

  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-2 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I FR-TEMA-3 (BOL. 12)
  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET (SS)
  UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

  Obaveštenja

  30. March 2012.
  USMENI-STRUCNA PRAKSA

  TERZIN ALEKSANDAR DA SE JAVI U PONEDELJAK 02.04. U 16h KABINET 41. NEDOSTAJU OBRASCI