Milić dr Dragana

Function nema
Title Assistant
E-mail draganaim84@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Thursday 11:00-13:00

Lecture classes

  OSIGURANjE (BOL. 17)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)

Practical classes

  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  OSIGURANjE (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 20 DLS)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)

Exams

  OSIGURANjE (BOL. 17)
  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  OSIGURANjE (BOL. 07)
  OSIGURANjE (BOL. 20 DLS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 20 DLS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)

Материјали

EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
OSIGURANjE (BOL. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
OSIGURANjE
MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
OSIGURANjE (BOL. 12)
POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
(PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)

Обавештења

16. March 2021.
Nastava iz predmeta Osiugranje od 17.03.-26.03.

Nastava iz predmeta Osiguranje će se u periodu od 17.03.-26.03. održavati preko aplikacije Zoom u predviđenom rasporedu sredom u 8.30h klikom na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/78945543623?pwd=OFdYZWhVUjI2Ny9uWE9qQnIycExtZz09

 

26. February 2021.
Vežbe iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede

Poštovani studenti,

Prve vežbe iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede održavaće se u ponedeljakom u 16:45h, preko Zoom aplikacije putem sledećeg linka:
https://us04web.zoom.us/j/71956263486?pwd=ZW95dzNINnBwWTRBbm53T25EQW1EZz09

6. November 2020.
Termini nastave

Poštovani studenti,
Termini održavanja predavanja ili vežbi se nalaze u tekstu ispod:
Ponedeljak : Ekonomika preduzeća vežbe: 09h – Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78945543623?pwd=OFdYZWhVUjI2Ny9uWE9qQnIycExtZz09

Utorak: Menadžment troškova predavanja i vežbe 11h – Zoom;
https://us04web.zoom.us/j/71956263486?pwd=ZW95dzNINnBwWTRBbm53T25EQW1EZz09

5. November 2020.
Predavanja iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Predavanja iz predmeta Menadžment troškova održaće se u utorak 10.11.2020. godine u 9h u učionici br. 7 Li.

3. November 2020.
Predavanja iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani,

 

U utorak 10.11.2020. godine u 9h u učionici 7, održaće se predavanje iz predmeta Menadžmet troškova.

2. November 2020.
Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća

Poštovani studenti,

Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća održaće se u ponedeljak 09.11.2020. godine u 9 časova preko Zoom aplikacije. U 9h je potrebno kliknuti na sledeći link:

https://us04web.zoom.us/j/78408865430?pwd=cmNuc3NNaEtJM1NsamdqNERZaVkvQT09

Meeting ID: 784 0886 5430
Passcode: 9d0zhu

30. October 2020.
Predavanja iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u utorak, 03.11.2020. godine u 11 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 11 časova:

https://us04web.zoom.us/j/78936146346?pwd=elFrRXRjaS9NRXprWjIrSXFQbnBkUT09

Meeting ID: 789 3614 6346
Passcode: 8rTuAk

22. October 2020.
Termin održavanja vežbi iz predmeta Ekonomika preduzeća

Poštovani studenti,

Vežbe iz predmeta Ekonomika preduzeća održaće se u ponedeljak 26.10.2020. godine u 9 časova preko Zoom aplikacije. U 9h je potrebno kliknuti na sledeći link:
https://us04web.zoom.us/j/71897831324?pwd=YVNSbjZrR0RTVUo1aG4vZWNEczg3dz09

Meeting ID: 718 9783 1324
Passcode: 4i9Agd

20. October 2020.
Važno obaveštenje – Rad na platformi Moodl

Poštovani studenti,

Do sada se tokom korišćenja platforme Moodle pojavio, kod nekih studenata,
problem prilikom rešavanja testova. Problem je uočen samo kod studenata koji
Moodle-u nisu pristupali korišćenjem pregledača (bowser-a) kao što su
Chrome, Firefox ili Opera, već su koristili Moodle aplikaciju koju su
instalirali na svoj telefon ili na svoj računar.

Kako bi izbegli tu vrstu problema, molimo Vas da ne koristite
Moodle aplikaciju za rad sa našom platformom, već neki od pregledača i
link koji je dat u Uputstvu za rad za studente (dls.ns.ac.rs)

13. October 2020.
Predavanje iz predmeta Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u utorak, 20.10.2020. godine u 11 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 11 časova:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75073663337?pwd=Tk83Q01FUG9sUTdRUE9MZ3hFci9YUT09

Meeting ID: 750 7366 3337
Passcode: 9D0815

9. October 2020.
Menadžment troškova

Poštovani studenti,

Prvo online predavanje putem Zoom aplikacije održaće se u utorak, 13.10.2020. godine u 11 časova. Sastanku pristupate klikom na sledeći link u 11 časova:

https://us04web.zoom.us/j/75073663337?pwd=Tk83Q01FUG9sUTdRUE9MZ3hFci9YUT09

Meeting ID: 750 7366 3337
Passcode: 9D0815

 

27. March 2020.
Obaveštenje iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede

 • Aktivnost iz predmeta Konkurentnost predueća i privrede možete ostvariti slanjem eseja na temu Uticaj aktuelne situacije na konkurentnost privrede u Srbiji i svetu. Esej može biti na max 5 strana.

17. March 2020.
Esej iz predmeta Finansijske berze

Radi prikupljanja poena iz aktivnosti, student ima mogućnost pisanja eseja na dve stranice o aktuelnoj situaciji i njenom uticaju na rad berzi. Esej takođe poslati na moj mail na uvid.

17. March 2020.
Seminarski rad iz predmeta Finansijske berze

Seminarski rad možete poslati na moj mail na uvid, na osnovu kvaliteta rada dobijaju se pripadajući poeni.