Milić dr Dragana

Function nema
Title Assistant
E-mail draganaim84@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Thursday 09.20-10:20h i petak 09.20h-10.20

Lecture classes

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)

Practical classes

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)

Exams

  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)

Materijali

UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
OSIGURANjE (BOL. 12)
POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
(PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)

Obaveštenja