Milić dr Dragana

Function nema
Title Assistant
E-mail draganaim84@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Wednesday 12:00-14:00

Lecture classes

  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)

Practical classes

  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)

Exams

  ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
  OSIGURANjE (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
  MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  OSIGURANjE (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)

Materijali

KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
FINANSIJSKE BERZE (BOL. 17)
UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
MENADžMENT TROŠKOVA (BOL. 17)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANjE (BOL. 07 - SS)
BANKARSKO POSLOVANjE (BOL. 17 - MS)
OSIGURANjE (BOL. 12)
POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANjE (BOL. 12)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
(PRE BOL.)
OSIGURANJE (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
ŽIVOTNO I NEŽIVOTNO OSIGURANJE (SS)
BANKARSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
BANKARSTVO (BOL. 07)
OSIGURANJE (BOL. 07)
FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
PREDUZETNIŠTVO (BOL. 07)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 07)

Obaveštenja

27. March 2020.
Obaveštenje iz predmeta Konkurentnost preduzeća i privrede

 • Aktivnost iz predmeta Konkurentnost predueća i privrede možete ostvariti slanjem eseja na temu Uticaj aktuelne situacije na konkurentnost privrede u Srbiji i svetu. Esej može biti na max 5 strana.

17. March 2020.
Esej iz predmeta Finansijske berze

Radi prikupljanja poena iz aktivnosti, student ima mogućnost pisanja eseja na dve stranice o aktuelnoj situaciji i njenom uticaju na rad berzi. Esej takođe poslati na moj mail na uvid.

17. March 2020.
Seminarski rad iz predmeta Finansijske berze

Seminarski rad možete poslati na moj mail na uvid, na osnovu kvaliteta rada dobijaju se pripadajući poeni.