Vlaović Begović mr Sanja

Function nema
Title Lecturer
E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telephone 485-4041
Office KABINET 26
Consultation Tuesday 11:30-13:30

Lecture classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Practical classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Exams

  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 17)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  POSLOVNA ANALIZA
  RAČUNOVODSTVO
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)

Материјали

POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
POSLOVNA ANALIZA
OSNOVI REVIZIJE
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)

Обавештења

30. April 2020.
STRUČNA PRAKSA

Studenti koji bi praksu trebalo da realizuju u tekućem semestru (ne odnosi se na starije generacije), pisaće samo rad iz oblasti kojoj pripada stručna praksa bez odlaska u preduzeća. Rad treba da se uradi u dva primerka, od čega jedan primerak profesor predaje studentskoj službi, a drugi zadržava za sebe. Obrazac o stručnoj praksi za junski rok nije potrebno da se popunjava.

30. April 2020.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI

U narednom periodu se očekuje početak realizacije ispita iz martovskog, a potom i aprilskog roka. Kako bi se izvršio raspored polaganja ispita sa ograničenim brojem studenata, studenti koji žele da polažu popravni kolokvijum u martovskom ispitnom roku  su u obavezi da se prijave  na mail: sanjavbegovic@gmail.com do 05.05.2020. godine.