Vlaović Begović mr Sanja

Function nema
Title Lecturer
E-mail sanjavbegovic@gmail.com
Telephone 485-4041
Office KABINET 26
Consultation Tuesday 08:30-09:30 i 12:00-13:00

Lecture classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Practical classes

  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)

Exams

  FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (BOL. 07)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 07)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 07)
  RAČUNOVODSTVO BANAKA I FINANSIJSKIH INSTITUCIJA (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 07)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
  TEORIJA I ANALIZA BILANSA (PRE BOL.)
  UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (BOL. 17 - SS)
  RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
  ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 2 (BOL. 07)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNO OPOREZIVANjE (BOL. 07)
  POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
  UPRAVLjANjE INVESTICIJAMA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 12)
  OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  VREDNOVANjE PREDUZEĆA (PRE BOL.)

Materijali

POSLOVNA ANALIZA (BOL. 17)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 17)
UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA (BOL. 12)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
RAČUNOVODSTVO (BOL. 17)
OSNOVI REVIZIJE (BOL. 12)
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)

Obaveštenja

11. March 2019.
Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Upravljačko računovodstvo

Predavanja iz Upravljačkog računovodstva kod mr Sanje Vlaović-Begović održavaće se u istom terminu sredom, od 11:15 u amfiteatru A2LI.