Đurić dr Dejan

Function nema
Title Assistant Professor Professor of vocational studies
E-mail ddjuric971@gmail.com
Telephone 485-4048
Office KABINET 34
Consultation Thursday 13:00-15:00

Lecture classes

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   GEOPOLITIKA (BOL. 07)
   GEOPOLITIKA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

  Materijali

  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)

  Obaveštenja