Đurić dr Dejan

Function nema
Title Assistant Professor Professor of vocational studies
E-mail ddjuric971@gmail.com
Telephone 485-4048
Office KABINET 34
Consultation Monday 10:00-12:00

Lecture classes

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  Exams

   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE
   PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   GEOPOLITIKA (BOL. 07)
   GEOPOLITIKA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA
   OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 17)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)

  Materijali

  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)

  Obaveštenja

  29. June 2020.

  Poštovani studenti,

  Završni ispit iz predmeta Nacionalna ekonomija i Konkurentnost preduzeća i privrede (master) biće održani u utorak, 30. juna, od 9 časova, u zgradi u Bulevaru kralja Petra,

  Završni ispit iz predmeta Osnovi ekonomije i kolokvijumi iz predmeta Osnovi ekonomije i Nacionalna ekonomija biće održani u utorak, 30. juna, od 11:30 u zgradi u Bulevaru kralja Petra.

  24. May 2020.
  Obaveštenje o gradivu za pripremu završnog ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija

  Poštovani studenti,

  imajući u vidu otežane okolnosti održavanja nastave u ovom semestru, a u želji da vam malo olakšam pripremu završnog ispita iz predmeta Nacionalna ekonomija, navešću vam predavanja na koja treba da se posebno fokusirate. To su sledeća predavanja, koja se nalaze na mom linku: predavanja od 19.03., 26.03., 02.04. (uključujući i rad od 02.04.), 16.04., 30.04., 07.05., i 14.05. 2020. godine.

  Istovremeno vas podsećam da ne morate napamet učiti sve ekonomske pokazatelje, već samo one za koje procenite da imaju veću važnost. Na završnom ispitu cete kao i do sada dobiti dva pitanja esejskog tipa.

   

  1. May 2020.
  Obaveštenje o prijavljivanju studenata za popravni kolokvijum za martovski ispitni rok

  Obaveštavaju se studenti koji su prethodnim semestrima odslušali nastavu iz predmeta: Osnovi ekonomije, Nacionalna ekonomija i Konkurentnost preduzeća i privrede, a žele da u propuštenom martovskom roku polažu popravni kolokvijum iz navedenih predmeta, da se prijave predmetnim asistentima putem mejla. Termin održavanja će biti naknadno istaknut  na sajtu škole.

  27. April 2020.
  Obavestenje o nacinu polaganja kolokvijuma i sticanju predispitnih poena

  Postovane koleginice i kolege,

  Obavestavam vas da cete na linku koleginica Jelene Dumeljić i Jelene Obradović moći da preuzmete pitanja za kolovijum za predmet Nacionalna ekonomija. U kontaktu sa pomenutim koleginicama, moći ćete da dobijete i sve potrebne informacije o načinu polaganja kolokvijuma i izrade seminarskih radova, kako biste mogli da sakupite potrebne poene za izlazak na završni ispit. Poeni za prisustvo predavanjima i vežbama će biti dodeljeni svim studentima.

  Obaveštavaju se studenti master studija, koji u ovom semestru slušaju predmet Konkurentnost preduzeća i privrede, da se preko linka koleginice Milić Dragane mogu upoznati sa načinom polaganja kolokvijuma i izrade seminarskih radova.

  Srdačan pozdrav,

  Dejan Đurić

  18. March 2020.
  Obaveštenje o predavanjima

  Poštovani studenti,

  obaveštavam vas da ćete na mom linku svake nedelje moći da pronađete materijal za predavanja. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti putem mejla, meni ili mojim asistentima.

  Srdačan pozdrav,

  Dejan Đuric