Đurić dr Dejan

Function nema
Title Assistant Professor Professor of vocational studies
E-mail ddjuric971@gmail.com
Telephone 485-4048
Office KABINET 34
Consultation Wednesday 09:15-11:15 u Kralja Petra kab. 1

Lecture classes

  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 12)
   KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 16)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 07)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   PRINCIPI JAVNE ADMINISTRACIJE (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE RASTOM PREDUZEĆA (PRE BOL.)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 12)
   OSNOVI MAKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
   GEOPOLITIKA (BOL. 07)
   GEOPOLITIKA (BOL. 12)
   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)

  Materijali

  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
  GEOPOLITIKA (BOL. 12)
  NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)

  Obaveštenja