Papić Blagojević dr Nataša

Function Deputy director - Academic affairs
Title Professor of vocational studies
E-mail npapic.blagojevic@gmail.com
Telephone 485-4007
Office KABINET 17
Consultation Tuesday 11:30-13:30

Lecture classes

  POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
  FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

Practical classes

  Exams

   AKTUARSTVO (BOL. 12)
   POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 07)
   PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   AKTUARSTVO (BOL. 07)
   POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 12)
   UPRAVLjANjE RIZICIMA (BOL. 07 - SS)
   FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
   KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)

  Materijali

  POSLOVNA STATISTIKA (BOL. 17)
  FINANSIJSKA I AKTUARSKA MATEMATIKA (BOL. 17)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 07)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANjU (BOL. 16)
  POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
  AKTUARSTVO (BOL. 12)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 12)
  AKTUARSTVO (BOL. 07)
  KVANTITATIVNI METODI U POSLOVNOM ODLUČIVANJU (BOL. 07)

  Obaveštenja

  28. April 2020.
  Realizacija predispitnih obaveza

  Studenti druge godine koji u tekućem semestru slušaju nastavu iz predmeta Poslovna statistika realizovaće predispitne obaveze kroz izradu zadataka. Studenti će putem mejla dobiti poziv za onlajn konsultacije na kojima ćemo se dogovoriti oko detalja.

  Studenti treće godine koji u tekućem semestru slušaju nastavu iz predmeta Finansijska i aktuarska matematika u sredu 29.4.2020. godine od 18 časova imaju onlajn pripremu za sticanje predispitnih poena.

   

  17. March 2020.
  Obaveštenje o izvođenju nastave – Poslovna statistika i Finansijska i aktuarska matematika

  Drage koleginice i kolege,

  Imajući u vidu novonastalu situaciju, neophodno je da se svi prilagodimo novim okolnostima, kako bi se koncept nastave na daljinu izvodio što uspešnije.

  Kao prvo, neophodno je da redovno pratite stranicu predmetnog nastavnika i asistenta kako biste na vreme preuzimali objavljene materijale i  prateća obaveštenja. Poene za aktivnost ćete prikupljati kroz izradu zadataka/testova koji će biti blagovremeno objavljeni. Ukoliko Vam nešto ne bude bilo jasno u postupku izrade zadataka, molim Vas da nam se obratite putem mejla radi pojašnjenja. Stojimo Vam na raspolaganju za sva dalja pitanja s obzirom da je i u Vašem i u našem interesu da predmetnu materiju savladate i, u momentu kada se za to ispune uslovi, položite kolokvijum i ispit.

  Želim Vam dobro zdravlje i uspešnu on-line saradnju 🙂

  Dr Nataša Papić-Blagojević, prof.