Komnenić dr Biserka

Function Deputy director - International development and cooperation
Title Professor of vocational studies
E-mail bkomnenic@gmail.com
Telephone 485-4010
Office KABINET 14
Consultation Wednesday 11:00-13:00

Lecture classes

  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   EKONOMIJA ZNANjA (BOL. 07)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
   FINANSIJE (PRE BOL.)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
   BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
   MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
   UPRAVLjANjE INTELEKTUALNOM SVOJINOM
   POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 07)
   BANKARSTVO (PRE BOL.)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
   OSIGURANjE (BOL. 07)
   MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   KORPORATIVNE FINANSIJE (BOL. 17 - MS)

  Materijali

  FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (MS)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (SS)
  FINANSIJSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  EKONOMIJA ZNANJA (BOL. 07)
  OSIGURANJE (BOL. 07)
  FINANSIJE (PRE BOL.)

  Obaveštenja

  27. May 2018.
  Rezultati ispita iz ekonomike preduzeca i finansijskog menadzmenta odrzanog 23 05 2018

  Rezultati ispita iz ekonomike preduzeca i finansijskog menadzmenta kod prof dr Biserke Komnenic odrzanog 23 05 2018 nalaze se u okviru materijala predmeta