Komnenić dr Biserka

Function Deputy director - International development and cooperation
Title Professor of vocational studies
E-mail bkomnenic@gmail.com
Telephone 485-4010
Office KABINET 14
Consultation Monday 11:00-13:00

Lecture classes

  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 12)
   STRUČNA PRAKSA 2 (FR) TEMA 3 (BOL. 07)
   FINANSIJE (PRE BOL.)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   OSIGURAVAČKO POSLOVANjE (BOL. 07 - SS)
   MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
   UPRAVLjANjE INTELEKTUALNOM SVOJINOM (BOL. 16)
   POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
   EKONOMIJA ZNANjA (BOL. 07)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
   BUDžETIRANjE, PLANIRANjE I KONTROLA PROFITA (PRE BOL.)
   FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA (PRE BOL.)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 07)
   POSLOVNE FINANSIJE
   EKONOMIKA PREDUZEĆA
   BANKARSTVO (PRE BOL.)
   OSIGURANjE (BOL. 07)
   MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA (PRE BOL.)

  Материјали

  FINANSIJSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  POSLOVNE FINANSIJE (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA
  POSLOVNE FINANSIJE
  FINANSIJSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  KORPORATIVNE FINANSIJE (MS)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
  EKONOMIJA ZNANJA (BOL. 07)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  FINANSIJE (PRE BOL.)
  FINANSIJSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)

  Обавештења

  26. June 2020.
  Rezultati ispita iz Ekonomike preduzeca

  U JUNSKOM ROKU 2020 NIJEDAN STUDENT NIJE POLOZIO ISPIT IZ EKONOMIKE PREDUZECA

  27. April 2020.
  Obavestenje o prikupljanju predispitnih poena neophodnih za izlazak na ispit zajedno sa poenima u okviru kolokvijuma

  Poštovani studenti,

  Zbog nastale  situacije  sa Pandemijom i nemogućnosti održavanja formalne provere znanja predispitni poeni vezani za redovni kolokvijum (u ovom semestru to je kolokvijum iz predmeta Poslovne finansije) će se sticati putem rešavanja zadataka i pitanja koji će asistent na predmetu dr Mirela Momčilović objaviti na svojoj stranici. Ona će takođe sa vama  iskomunicirati sve neophodne detalje vezane za predispitne poene. Poene za prisustvo će dobiti svi studenti. Poeni za aktivnost zavisiće od vase dosadašnje angažovanosti tokom perioda učenja na daljinu i naravno angažovanosti u periodu pre zatvaranja škole.

  Popravni kolokvijumi će se kao i ranije održavati u vreme ispita.

  Uskoro očekujemo da dobijemo informacije kada ćemo moći da pristupimo organizovanju ispitnog roka.

  Srdačno

  Prof Biserka Komnenić

  16. March 2020.
  Obaveštenje za studente III godine koji pohađaju predmet Poslovne finansije kod prof dr Biserke Komnenić

  Poštovani studenti,

  Usled nastale situacije sa pandemijom prelazimo na nastavu na daljinu.

  Na mojoj stranici pod odeljkom za poslovne finansije će vam se svake nedelje kačiti gradivo koje treba da pređemo u vidu prezentacija i kontrolnih pitanja

  U vezi sa predispitnim bodovima prisustvo se logicno neće evidentirati. Što se tiče predispitnih bodova za aktivnost njih ćete sticati na vežbama kod koleginica Mirele Momčilović koja je asistent na predmetu. Koleginica će na svojoj stranici okačiti i uputstvo kako te bodove možete steći kao i materijal za vežbe i predispitne aktivnosti.

  Za ovu nedelju tema je bila upravljanje zalihama. Na moj stranici okačene su vam prezentacije kompletnog gradiva koje smo prešli do sada, zaključno sa upravljanjem gotovinom, potraživanjima i zalihama. Takođe, očekujemo da ćemo uskoro moći da pređemo na Moodle online platformu za učenje preko koje ćemo moći detaljnije da radimo.

  Želim vam svako dobro i budite pažljivi prema sebi i drugima

  Prof dr Biserka Komnenić

  27. May 2018.
  Rezultati ispita iz ekonomike preduzeca i finansijskog menadzmenta odrzanog 23 05 2018

  Rezultati ispita iz ekonomike preduzeca i finansijskog menadzmenta kod prof dr Biserke Komnenic odrzanog 23 05 2018 nalaze se u okviru materijala predmeta