Bošković dr Tatjana

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail tatjanab44@gmail.com
Telephone 485-4017
Office KABINET 3
Consultation Tuesday 11:00-13:00

Lecture classes

  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)

Practical classes

  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)

Exams

  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 12)
  RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 12)

Materijali

MENADžMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL. 17)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 17)
RURALNI TURIZAM (BOL. 17)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 17)
RURALNI TURIZAM (BOL. 12)
EKONOMIKA TURIZMA (BOL. 12)
MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
TRGOVINSKI MARKETING (PRE BOL.)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 1 (BOL. 07)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (PRE BOL.)
EKONOMIKA TURIZMA (PRE BOL.)

Obaveštenja

3. December 2019.
Obaveštenje o kolokvijumu iz Ruralnog turizma 04.12.2019

REDOVNI KOLOKVIJUM IZ RURALNOG TURIZMA ĆE SE ODRŽATI U SREDU 04.12.2019. GODINE U UČIONICI BR. 14 NA LIMANU SA POČETKOM U 10 ČASOVA.  

22. April 2019.
Kolokvijum iz Ekonomike turizma

Obavestavaju se studenti smera TH da će se kolokvijum iz predmeta Ruralni turizam kod Bošković dr Tatjane održati u utorak 23.04.2019. godine sa početkom u 9 časova u Amfiteatru 2 na limanu.

25. February 2015.
Konsultacije iz predmeta Strucna praksa I i II

Redovne konsultacije iz predmeta Strucna praksa I i II ce se održavati sredom od 12,10 do 15,40 u kabinetu br.3 na limanu.

28. January 2015.
Odlaganje konsultacija

Konsultacije koje bi trebale biti održane u ponedeljak 02.02.2015. godine se pomeraju za cetvrtak 05.02.2015. godine u terminu od 16 do 18 casova.

3. September 2013.
POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA STRUCNA PRAKSA I i II

Pre izlaska na ispit iz predmeta “Strucna praksa I” i “Strucna praksa II” je neophodno da profesor prihvati studentu Strucni rad. Iz tog razloga je neophodno da studenti donesu profesoru Strucni rad na uvid barem dve nedelje pre izlaska na ispit (jedino u opravdanim slucajevima nedelju dana pre) i to u redovnom terminu konsultacija. Osim Strucnog rada studenti moraju dostaviti i uredno ispunjene i overene formulare za Strucnu praksu.

15. August 2013.
POCETAK KONSULTACIJA

Nakon letnjeg raspusta, redovne konsultacije ce se održavati pocev od 21.08.2013. godine u uobicajenom terminu.

15. May 2013.
Obaveštenje o krajnjem roku za predaju Strucnih radova

Studenti druge i trece godine koji žele da polažu ispit iz predmeta “Strucna praksa I” i “Strucna praksa II” u junskom roku moraju doneti na uvid svoje Strucne radove, najkasnije do 29. maja 2013. godine, i to iskljucivo sredom od 12,10 do 15,40 casova (u kabinetu br. 3).