Damnjanović dr Jelena

Function Director
Title Professor of vocational studies
E-mail skola@vps.ns.ac.rs
Telephone 485-4004
Office KABINET 10
Consultation Wednesday 09:00-11:00

www.jelenadamnjanovic.rs

Lecture classes

  MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)

Practical classes

  Exams

   TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
   MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (BOL. 17 - MS)
   TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (BOL. 07)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (PRE BOL.)
   POSLOVANjE SA EVROPSKOM UNIJOM (BOL. 07)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
   MENADžMENT U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI (PRE BOL.)
   TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
   IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNO POSLOVANjE (BOL. 07)
   UPRAVLjANjE TURISTIČKIM PREDUZEĆIMA (PRE BOL.)
   TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
   EKONOMIKA EVROPSKE UNIJE (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
   STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 17)
   TEHNIKE MEĐUNARODNOG POSLOVANjA (PRE BOL.)
   OSNOVI TURIZMA (BOL. 07)
   EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (BOL. 17 - MS)
   MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   OSNOVI TURIZMA (PRE BOL.)
   SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
   MARKETING U TURIZMU (PRE BOL.)

  Materijali

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INTEGRACIJE (BOL. 12)
  MENADžMENT U SPOLjNOJ TRGOVINI (MS)
  EKONOMIKA MEĐUNARODNIH INTEGRACIJA (MS) (PRE BOL.)
  (PRE BOL.)
  TEHNIKE I OBLICI MEĐUNARODNOG POSLOVANJA (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
  MEĐUNARODNA EKONOMIJA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNO POSLOVANJE (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADŽMENT (PRE BOL.)
  MEĐUNARODNI TURIZAM (PRE BOL.)

  Obaveštenja

  22. June 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment jun

  Ilic Tamara 6 Kapur Nemanja 8 Koplilovic Ivana 6 Krišulovic Milena 9 Petrovic Dragana 7 Simikic Danijela 6

  22. June 2016.
  Rezultati ispita Tehnike med. poslovanja jun

  Lukac Dino 6

  1. June 2016.
  Rezultati ispita Trgovinski menadžment maj

  Ispit su položili: Blagojevic Vuk 7 Blanuša Bojan 6 Videkanjic Sanja 6

  5. April 2016.
  Upis ocena

  Upis ocena i uvid u radove održace se 06.04. u kabinetu 36, Liman, od 11:30-13:30.

  14. February 2016.
  Upis ocena i uvid u radove

  Upis ocena i uvid u radove bice održani 17.02. od 16-18h u kabinetu 42.

  14. April 2014.
  Rezultati ispita Poslovanje sa EU

  Rogic Jelena 8

  7. February 2014.
  Poslovanje sa EU – rezultati ispita februar

  Kocaber Andelka 6

  4. February 2014.
  Dodatni termin za ispit

  Studenti koji, zbog vremenskih uslova, nisu uspeli da dodu na ispit 31.01.2014.godine mogu doci na usmeni ispit 12.02.2014. u kabinet 32, Liman, sa pocetkom u 11:30.