Ćuzović dr Đorđe

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telephone 485-4013
Office KABINET 7
Consultation Monday 13:00-15:00

Lecture classes

  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)

Practical classes

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Exams

  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  INTERNET MARKETING (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)

Материјали

ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
(PRE BOL.)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Обавештења

26. April 2021.
Predavnja Elektronska trgovina

U utorak 27.04.2021. godine predavanja neće biti održana jer se u terminu predavanja održava kolokvijum korišćenjem platforme Moodle. Kolokvijum počinje od 17h.

26. April 2021.
Predavanja Međunarodna trgovina

U utorak 27.04.2021. godine predavanja neće biti održana jer se u terminu predavanja održava kolokvijum korišćenjem platforme Moodle. Kolokvijum počinje od 13h.

19. April 2021.
Predavanja iz predmeta Međunarodna trgovina

Predavanja iz predmeta Međunarodna trgovina u utorak 13.04.2021. godine od 13h biće održana korišćenjem Zoom aplikacije. Link za pristup predavanju je:

https://us04web.zoom.us/j/79786962287?pwd=T0EvRkNSSHQ4VzRWZmlKMStoZ3FMdz09

19. April 2021.
Pradavanja iz predmeta Elektronska trgovina

Predavanja iz predmeta Elektronska trgovina u utorak 20.04.2021. godine od 16h biće održana korišćenjem Zoom aplikacije. Link za pristup predavanju je:

https://us04web.zoom.us/j/79588700311?pwd=bGpVLzZXdFZGUkRkY2p0ZFdSenM3QT09

 

30. March 2021.
Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina

Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina biće održan u utorak 27.04.2021. godine od 17h. Kolokvijum će bii održan korišćenjem Moodle platforme.

30. March 2021.
Kolokvijum iz predemta Međunarodna trgovina

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina biće održan u utorak 27.04.2021. godine od 13h. Kolokvijum će bii održan korišćenjem Moodle platforme.

10. November 2020.
Stručna praksa

Radove iz oblasti kojoj pripada stručna praksa potebno je dostaviti predmetnom  profesoru najkasnije 10 radnih dana pre održavanja ispita. Radovi koji ne stignu u predviđenom roku biće uključeni za naredni ispitni rok.