Ćuzović dr Đorđe

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telephone 485-4013
Office KABINET 7
Consultation Tuesday 10:10-12:10

Lecture classes

  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)

Exams

  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  INTERNET MARKETING (BOL. 07 - SS)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Materijali

MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
(PRE BOL.)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Obaveštenja

28. November 2019.
Kolokvijum iz predmenta Globalizacija (MS)

Kolokvijum iz predmeta Globalizacija (MS) biće održan u utorak 10.12.2019. godine od 16h u učionici 14.

12. March 2019.
Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina

Kolokvijum iz predmeta Elektronska trgovina će biti održan u utorak 02.04.2019. godine od 13:05h.

5. March 2019.
Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna trgovina biće održan u ponedeljak 22.04.2019. god. od 13:05h u učionici br. 12.