Ćuzović dr Đorđe

Function nema
Title Professor of vocational studies
E-mail cuzovic.vps@gmail.com
Telephone 485-4013
Office KABINET 7
Consultation Tuesday 11:00-13:00

Lecture classes

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)

Practical classes

  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)

Exams

  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 4 (BOL. 12)
  IZRADA ZAVRŠNOG MASTER RADA (BOL. 17 - MS)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 1 (BOL. 07)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
  MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
  SPECIJALISTIČKA PRAKSA (BOL. 17 - SS)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (BOL. 17 - MS)
  MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
  INTERNET MARKETING (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (BOL. 17 - MS)
  KOMERCIJALNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  TRGOVINSKI MENADžMENT (PRE BOL.)

Материјали

MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 17)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17 - MS)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MENADžMENT USLUGA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
TRGOVINSKI MENADžMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS)
(PRE BOL.)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (BOL. 17)
MENADŽMENT USLUGA (BOL. 12)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 12)
GLOBALIZACIJA (MS) (PRE BOL.)
TRGOVINSKI MENADŽMENT (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-4 (BOL. 12)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 07)
VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 07)

Обавештења

22. October 2020.
Globalizacija – Uvodno predavanje

Uvodno predavanje iz predmeta Globalizacije na master studijama biće održano u petak 23.10.2020. godine od 13:00h do 13:40h. Uvodno predavanje biće održano koriščenjem Zoom aplikacije, link za pristup predavanju je: https://us04web.zoom.us/j/76321157423?pwd=SjZhbTVLMnh5NjZvd1Fyc3ArM3pDZz09