Klašnja Milićević dr Aleksandra

Zvanje

Docent

E-mail akm@dmi.uns.ac.rs
Telefon 485-4014
Kabinet KABINET 6
Konsultacije u vreme ispita

Dr Aleksandra Klašnja-Milićević je docent na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Diplomirala je 2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka, odsek Elektrotehnika i računarstvo, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Sinteza govora na osnovu parametara spektralne analize“.  Magistarske studije informatike upisala je 2003. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Magistrirala je 2007. godine, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Dizajn i implementacija elektronske prodavnice knjiga“. Doktorirala je 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu sa temom Personalized Recommendation Based on Collaborative Tagging Techniques for an Elearning System (Personalizacija procesa elektronskog učenja primenom sistema za generisanje preporuka zasnovanog na tehnikama kolaborativnog tagovanja). Na istom fakultetu radi od 2014. godine, kada je i izabrana u zvanje docenta iz oblasti računarskih nauka.

Od 2003-2008. godine je radila kao stručni saradnik, a od 2008-2014. kao predavač na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je i dalje angažovana za dva predmeta.

U istraživačkom radu se bavi: elektronskim učenjem, inteligentnim tehnikama za personalizaciju i adaptaciju sistema za elektronsko učenje i sistemima za generisanje preporuka. Učestvovala je i učesnik je 4 međunarodna i 1 nacionalnog naučnog projekta i rukovodilac je 2 međunarodna projekta. Autor je preko 30 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima radova međunarodnih konferencija. Autor je jedne monografije i jednog priručnika. Bila je recenzent u 20 međunarodnih časopisa i član je 10 programskih/organizacionih odbora međunarodnih konferencija.

Knjige i poglavlja u knjigama:

 1. Klašnja-Milićević, A., Vesin, B., Ivanović, M., Budimac, Z., & Jain, L. C. (2017). E-Learning Systems: Intelligent Techniques for Personalization (Vol. 112). Springer. M12
 2. Vesin B, Klašnja-Milićević A., Marošan Z., Savić N., & Jošanov B., (2016) Learner Modelling for Enhanced Teaching of Java Programming Basics, In: T. Grabiński, M. and Woźniak-Zapór (Eds.): Social and Information aspects of e-learning, pp. 80-93. M45
 3. Ristić , Marošan Z., Klašnja A., Vesin B.: Primena informacionih tehnologija, priručnik za vežbe, Viša poslovna škola, Novi Sad, 2004.

Radovi publikovani u međunarodnim časopisima indeksiranim na SCI (Science Citation Index) listi:

 1. Klašnja-Milićević, A., Vesin, B., & Ivanović, M. (2018). Social tagging strategy for enhancing e-learning experience. Computers & Education, 118, 166-181. M21a
 2. Vesin, B., Ivanović, M., Klašnja-Milićević, A., & Budimac, Z. (2012). Protus 2.0: Ontology-based semantic recommendation in programming tutoring system. Expert Systems with Applications, 39(15), 12229-12246. M21a
 3. Klašnja-Milićević, A., Vesin, B., Ivanović, M., & Budimac, Z. (2011). E-Learning personalization based on hybrid recommendation strategy and learning style identification. Computers & Education, 56(3), 885-899. M21a
 4. Klašnja-Milićević, A., Ivanović, M., and Nanopoulos, A. (2015). Recommender systems in e-learning environments: a survey of the state-of-the-art and possible extensions. Artificial Intelligence Review, 44(4), 571-604. M21
 5. Klašnja-Milićević, A., Ivanović, M., Vesin, B., & Budimac, Z. (2018). Enhancing e-learning systems with personalized recommendation based on collaborative tagging techniques. Applied Intelligence, 48(6), 1519-1535. M22
 6. Klašnja-Milićević, A. K., Nanopoulos, A., & Ivanovic, M. (2010). Social tagging in recommender systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions. Artificial Intelligence Review, 33(3), 187-209. M23
 7. Klašnja‐Milićević, A., Ivanović, M., & Budimac, Z. (2017). Data science in education: Big data and learning analytics. Computer Applications in Engineering Education, 25(6), 1066-1078. M22
 8. Klašnja-Milićević, A., Vesin, B., Ivanović, M., & Budimac, Z. (2011). Integration of recommendations and adaptive hypermedia into Java tutoring system. Computer Science and Information Systems, 8(1), 211-224. M23
 9. Vesin, B., Ivanovic, M., Klašnja-Milićević, A., & Budimac, Z. (2013). Ontology-based architecture with recommendation strategy in java tutoring system. Comput. Sci. Inf. Syst., 10(1), 237-261. M23
 10. Vesin B., Klašnja-Milićević A., Ivanović M., and Budimac Z., Applying Recommender Systems and Adaptive Hypermedia for e-Learning Personalization, Computing and Informatics, Volume 31, Number 4, 2013. M23

Radovi publikovani u međunarodnim časopisima:

 1. Blazheska-Tabakovska, N., Ivanović M., Klašnja-Milićević A., Ivković J.: Comparison of E-Learning Personalization Systems: Protus and PLeMSys. International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol 12, No 01, pp. 57-70, 2017, ISSN 1863-0383, DOI: http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v12i01.6085 M53
 2. Klašnja-Milićević, A., & Ivanović, M. (2018). Learning Analytics–New Flavor and Benefits for Educational Environments. Informatics in Education, 17(2), 285-300. M53
 3. Zuber, N., Ličen, H., & Klašnja-Milićević, A. (2008). Remote online condition monitoring of the bucket wheel excavator SR1300: A case study. Facta universitatis-series: Working and Living Enviromental Protection, 5(1), 25-37. M53

Predavanja

  OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 16)

Vežbe

  Ispiti

   BAZE PODATAKA (BOL. 07)
   PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
   SISTEMI ZA UPRAVLjANjE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
   OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
   INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
   INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 16)
   PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
   SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
   STRUČNA PRAKSA I PI-TEMA-3 (BOL. 07)
   BAZE PODATAKA (PRE BOL.)