Izaberite stranicu

Latinović dr Branko

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail branko.latinovic@vps.ns.ac.rs
Telefon 485-4035
Kabinet KABINET 42
Konsultacije Ponedeljak 11:00-13:00
Onlajn konsultacije Trenutno se ne održavaju
Skype brankolatinovic1@google.com

Branko (Boro) Latinović je rođen 28.04.1956. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci 1980. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1994. godine – smjer Poslovna informatika (Magistarski rad: „Razvoj ekspertnog sistema za podršku odlučivanja“, a doktorirao 1997. godine (Doktorska disertacija: „Ekonomski efekti primjene ekspertnih sistema u bankarstvu“).

Od 1980. do 1990. godine radio je u Privrednoj banci Sarajevo u Službi za elektronsku obradu podataka na poslovima od programera i sistem-analitičara, do rukovodioca Službe za obradu podataka.

Kao suvlasnik 1990. godine formirao je privatno preduzeće za informacioni inženjering „Media Pro“ Prijedor, gdje je narednih godina obavljao posao direktora istog preduzeća.

 1. godine izabran je za docenta za predmet „Informatika“ i stalno je zaposlen na Tehnološkom fakultetu banjalučkog Univerziteta.
 2. Godine izabran je za vanrednog profesora za predmet „Informatika“, na Tehnološkom fakultetu banjalučkog Univerziteta.
 3. godine na Panevropskom univerzitetu u Apeiron u Banjaluci izabran je za redovnog profesora iz užih naučnih oblasti „Informacione tehnologije“, „Informacioni sistemi“ i „Elektronsko poslovanje“ i imenovan za dekana na Fakultetu informacionih tehnologija.

Od 2016. godine zaposlen je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Poslovna informatika.

Koristi se engleskim i njemačkim jezikom.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Miletić O., Todić B., Latinović B. (1999): Optimizacija uređaja čvorne tačke transportnog sistema, 2. Međunarodno savjetovanje o dostignućima u elektro i mašinskoj industriji DEMI 99, Banjaluka
Latinović B. (2000): Prototip ekspertnog sistema za analizu kreditnog rizika i ocjenu kreditne sposobnosti debitora, 5. Balkanska konferencija za operaciona istraživanja, Banjaluka
Latinović B. (2001):  Primjena ekspertnih sistema u bankarstvu, 6. Kongres Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA, Herceg Novi
Latinović B. (2001):   Ekspertni sistemi za investicione savete u bankarstvu, 16. Međunarodni naučo-stručni skup INFOTEH, Vrnjačka Banja
Latinović B. (2001): Ekspertni sistemi za elektronsku obradu podataka, 8. Međunarodni festival informatičkih dostignuća INFOFEST, Budva
Latinović B., Jotanović G., Jauševac G., Milotić M. (2007): Smanjivanje stresa pomoću računara – Reducing stress using computers, JISA Info – časopis za informatiku, 6/2007. Beograd
Latinović B. (2011): Extraction of Information in the context of Business Inteligention, Međunarodni naučni recenzirani časopis JITA, Panevropski univerzitet Apeiron, Banjaluka
Drljača D., Latinović B. (2014):  Social networks as tool for e-government – case study of republic of Srpska government, 8th International Conference on Methodologies, Technologies and Tools enabling e-Government – DiMI, University of Udine, Italy MeTTeG14, Udine
Drljača D., Latinović B. (2016): Audit in public administration’s information systems – 1 external or internal?, IOP Conference Series – Materials Science and Engineering, IIS2016, Baia Mare, Romania
Tomić S., Latinović B., Pašić M. (2017): Intelligent tutoring systems as an integral element of a new generation of the electronic education system, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, Vrnjačka Banja, 4/2017, International Journal Scientific Papers Vol. 16.2 ISSN 1857-923X
Drljača D., Latinović B. (2017): Using TELOS for the planning of the information system audit, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 294 012022 doi:10.1088/1757-899X/294/1/012022
Drljača D., Latinović B.,  Stanković Ž., Cvetković D. (2017): Addie model for development of e-courses, International Scientific Conference on  Information Technology and Data Related Research, International conference SINTEZA, Belgrade, Serbia
Drljača D., Latinović B., Starčević D. (2017): Determination of economic feasibility of information systems audit, ITeO International conference, Pan European University Apeiron Banjaluka
Mihić D., Latinović B., Vujinović T. (2017): Insurance telematics using GPS tracker and smartphone, Journal for Traffic and Transport and Applications, Vol. 2, Number 1-2, Banjaluka
Damjanović B., ,Latinović B., Mikić Đ. (2018): Autentifikovana enkripcija korišćenjem CCM i GCM načina rada, ITeO International conference, Pan European University Apeiron Banjaluka
Drljača D., Latinović B. (2018): NIDES as an IS audit tool, 6th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2018), Banja Luka, BiH
Dzakula I., Latinović B., Drljaca D. (2019):The Importance of Using Artificial Intelligence for Configuring the Air Traffic Routes, 6th International Conference on Applied Sciences (ICAS 2019), Hunedoara, Romania

Predavanja

  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)

Vežbe

  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)

Ispiti

  OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROJEKTOVANjE (BOL. 07 - SS)
  RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  INFORMACIONI SISTEMI U TURIZMU (BOL. 12)
  ELEKTRONSKI SISTEMI PLAĆANjA (BOL. 12)
  SISTEMI ZA UPRAVLjANjE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
  MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 17)
  PRIMENA INTEGRISANIH RAZVOJNIH ALATA (BOL. 07 - SS)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 16)
  INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
  ELEKTRONSKA TRGOVINA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (BOL. 07)
  BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 3 (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  BAZE PODATAKA (BOL. 07)
  SOFTVERSKI INŽENjERING (PRE BOL.)

Materijali

INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 16)
MULTIMEDIJALNI SISTEMI (BOL. 16)
RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA (BOL. 16)
SOFTVERSKI INŽENJERING (BOL. 16)

Obaveštenja

19. juna 2021.
Konsultacije 21.6.2021. godine

Poštovani studenti,

Konsultacjije u ponedeljak 21.6.2021. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

6. juna 2021.
Konsultacije 07.06.2021. godine

Poštovani studenti,

Konsultacjije u ponedeljak 07.06.2021. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

25. aprila 2021.
Konsultacije 26.04.2021. godine

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 26.04.2021. godine od 13 do 15 časova biće održane isti dan putem Skype-a od 17 do 19 časova.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

17. aprila 2021.
Konsultacije 19.04.2021. godine

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 19.04.2021. godine od 13 do 15 časova biće održane isti dan putem Skype-a od 17 do 19 časova.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

7. marta 2021.
Konsultacije 8.3.2021. godine

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 8.3.2021. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a od 17 do 19 časova.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

6. februara 2021.
Konsultacije 8.2.2021. godine

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 8.2.2021. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a od 16 do 18 časova.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

8. novembra 2020.
Obaveštenje za aktivnosti 9.11.2020. godine

Poštovani studenti,

Predavanja iz mojih predmeta MULTIMEDIJALNI SISTEMI i SOFTVERSKI INŽENJERING, kao i vežbe iz SOFTVERSKOG INŽENJERINGA će se u ponedeljak 9.11.2020. godine održati u terminima rasporeda u ONLINE režimu putem Skype-a.

Konsultacije predviđene za ponedeljak 9.11.2020. godine od 11 do 13 časova takođe će biti održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

11. oktobra 2020.
Konsultacije 12.10.2020.

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 12.10.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

26. septembra 2020.
Konsultacije

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 28.9.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane u utorak 29.9.2020. godine od 11 do 13 časova..

dr Branko Latinović

12. septembra 2020.
Konsultacije 14.9.2020.

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 14.9.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

6. septembra 2020.
Konsultacije 7.9.2020.

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 7.9.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

20. juna 2020.
Konsultacije 22.6.2020.

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 22.6.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

6. juna 2020.
Konsultacije 8.6.2020.

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 8.6.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

24. maja 2020.
Konsultacije 25.5.2020.

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 25.5.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

17. maja 2020.
Konsultacije

Poštovani studenti,

Konsultacjije sa mnom predviđene za ponedeljak 18.5.2020. godine od 11 do 13 časova biće održane putem Skype-a.

Moja Skype adresa je: brankolatinovic1@gmail.com.

dr Branko Latinović

29. marta 2020.
Kolokvijumi

Zbog odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije odgađaju se kolokvijumi iz predmeta INFORMACIONI SISTEMI i RAZVOJ POSLOVNIH APLIKACIJA predviđeni za 30.3.2020. godine.
dr Branko Latinović