Čolić Danijela

Zvanje

Predavač

E-mail danijela.colic@tims.edu.rs
Telefon 485-4055
Kabinet KABINET 33
Konsultacije U vreme ispita

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 NEMAČKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 NEMAČKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - NEMAČKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - NEMAČKI (BOL. 12)

Vežbe

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 NEMAČKI (BOL. 17)

Ispiti

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - NEMAČKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - NEMAČKI (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - NEMAČKI (BOL. 12)
  NEMAČKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 NEMAČKI (BOL. 17)
  NEMAČKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - NEMAČKI (BOL. 16)
  NEMAČKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 NEMAČKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - NEMAČKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - NEMAČKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - NEMAČKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - NEMAČKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - NEMAČKI (BOL. 12)
  NEMAČKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  NEMAČKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - NEMAČKI (BOL. 12)
  NEMAČKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - NEMAČKI (BOL. 07)

Materijali

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - NEMAČKI (BOL. 12)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 NEMAČKI (BOL. 17)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 NEMAČKI (BOL. 17)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - NEMAČKI (BOL. 12)

Obaveštenja

17. juna 2019.
Rezultati ispita u junskom roku 2019. godine

Rezultati ispita za Drugi strani poslovni jezik i Prvi strani poslovni jezik 2 su okačeni u Materijalima za ove predmete. Ispod su samo rezultati za Prvi strani poslovni jezik 1.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1
Max. 55, min. 28
1. Kokanović Ljubomirka 2015/001003 16 bod.

KOLOKVIJUM – PRVI STRANI POSL. JEZIK 1
1. Keleman Dajana 2017/002080 11 bod.

27. maja 2019.
Rezultati ispita u majskom roku 2019. godine

Upis ocena je 28.05. u 14h u učionici broj 16.

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK
Max. 45, min. 23
1. Berić Nataša 2015/002026 31 bod
2. Vojnović Maja 41/12TH 23 boda
3. Vojnović Tanja 41/12TH 18 bodova
Predispitni test
Max. 30
1. Šašić Jovana 2015/000060 19 bodova

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2
Max. 55, min. 28
1. Nikolić Biljana 2017/002115 5 bodova

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1
Max. 55, min. 28
1. Jovanović Nemanja 2018/001045 33 boda
2. Vlahović Milica 2018/003007 32 boda
Predispitni test
Max. 20
1. Keleman Dajana 2017/002080 11 bodova

22. aprila 2019.
Rezultati ispita u aprilskom roku 2019. godine

Upis ocena je u utorak, 23.04, u 14h u učionici broj 16.

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK

Max.  45, min. 23

 1. Budić Jelena 2015/001009   24 bod.
 2. Đukić Marko 113/14TP   39 bod.
 3. Ikač Žaklina 145/13TR  23 bod.

KOLOKVIJUM:

 1. Berić Nataša 2015/002026   21 bod
 2. Štula Sanja 2015/001008   18 bod.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1

Max. 55, min. 28

 1. Vlahović Milica 2018/003007   18 bod.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3

Kolokvijum:

 1. Biljana Nikolić 2017/002115   6 bod.

28. marta 2019.
Rezultati ispita u martovskom roku 2019. godine

REZULTATI ISPITA U MARTOVSKOM ROKU 2019. GODINE

Upis ocena je u utorak, 02.04, u 14h u učionici 16.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1

Max. 55, min. 28

 1. Peričić Marijana 2018/001053  28 bod.

Predispitni test

 1. Vlahović Milica 2018/003007  14 bod.
 2. Ždero Veljko 2018001036  19 bod.
 3. Latinović Sanja 2018/002055   15 bod.

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK

Max. 45, min 23

 1. Ninković Slađana 2015/002051  36 bod.
 2. Filipendić Jovan 95/14tr  23 bod.
 3. Vulin Tamara 105/14tr  44 bod.
 4. Ikač Žaklina 145/13tr  19 bod.
 5. Vojnović Maja 40/14th  6 bod.
 6. Vojnović Tanja 41/10th  6 bod.
 7. Vrga Dragana 2017/002113  42 bod.

Predispitni test

 1. Ninković Slađana  2015/002051  28 bod.
 2. Pejinović Jelena 75/13th 20 bod.
 3. Budić Jelena 2015/001009  26 bod.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2

Predispitni test

 1. Nikolić Biljana 2017/002115  10 bod.

15. februara 2019.
Rezultati ispita u januarsko-februarskom roku 2019. godine

REZULTATI ISPITA IZ NEMAČKOG JEZIKA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ROKU 2019. GODINE

Upis ocena je u utorak, 19.02.2019, u 14h u učionici br. 16.

 

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 NEMAČKI

Max. 55, min. 28

 1. Antonić Anđela 2018/000022  49 bod.
 2. Borojević Danijel 000041  51 bod
 3. Gnjatović Natalija 2018/000003  30 bod.
 4. Kiš Milica 2018/001019  33 bod.
 5. Krasić Tijana 2018/002032  48 bod.
 6. Milovanović Irina 2018/000027  42 bod.
 7. Solaković Maja 2018/003028  53 bod.
 8. Škorić Tijana 2018/000006  38 bod.
 9. Vasić Nikolina 2018/001041  36 bod.
 10. Zrnić Jovana 2018/002039  40 bod.

Predispitni test:

 1. Jovanović Nemanja 2018/001045  12 bod.
 2. Ždero Veljko 2018/001036  5 bod.

 

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 NEMAČKI

Max. 55, min. 28

 1. Đurić Aleksandra 2016/002032  48 bod.
 2. Kalenić Aleksandra 2016/002034   47 bod.
 3. Sikirica Boban 2016/001008  52 bod.

 

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK NEMAČKI

Max. 45, min. 23

 1. Vulin Tamara 105/14tr   20
 2. Marijanović Vladimir 208/13tr  23 bod.
 3. Vojnović Maja 40/12th  5
 4. Vojnović Tanja 41/12th  0

Predispitni test:

 1. Filipendić Jovan 95/14tr   20 bod.
 2. Ikač Žaklina 145/13tr  22 bod.
 3. Vrga Dragana 2017/002113  22 bod.

7. decembra 2018.
Rezultati kolokvijuma iz Prvog stranog poslovnog jezika 1 rađenog 5. decembra 2018.

 1. Antonić Anđela 2018/000022 17 bod.
 2. Milovanović Irina 2018/000027  14 bod.
 3. Škorić Tijana 2018/000006  12 bod.
 4. Vasić Nikolina 2018/001041  11 bod.
 5. Ždero Veljko 2018/001036   9 bod.
 6. Zrnić Jovana 2018/002039  14 bod.
 7. Gnjatović Natalija 2018/000003   10 bod.
 8. Peričić Marijana 2018/001053  14 bod.
 9. Kiš Milica 11 bod.
 10. Ergarac Milica 2018/000043 9 bod.
 11. Krasić Tijana 2018/002032   17 bod.
 12. Solaković Maja 2018/003028  17 bod.
 13. Borojević Danijel 2018/000041  17 bod.
 14. Jovanović Nemanja 2018/001045  10 bod.

5. decembra 2018.
Rezultati ispita u decembarskom roku 2018. godine

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK

Kolokvijum:

 1. Vulin Tamara 105/14tr  23 bod.
 2. Marijanović Vladimir 208/13tr  19 bod.
 3. Vojnović Maja 40/12th   16 bod.
 4. Vojnović Tanja 41/12th  10 bod.

19. oktobra 2018.
REZULTATI ISPITA IZ NEMAČKOG JEZIKA U ISPITNOM ROKU OKTOBAR 3

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – NEMAČKI

Ispit su položili sledeći kandidati:

 1. Babić David 2015/001047 65 bod. (7)
 2. Blagojević Vuk 22/13tr  65 bod. (7)
 3. Regodić Bojana 161/14tr   61 bod (7)
 4. Todorović Ana 2015/002001  52 bod. (6)

 

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 – NEMAČKI

Ispit su položili sledeći kandidati:

 1. Milan Janjatović 201700/090  52 bod. (6)
 2. Slađana Maliković 2017/001064  58 bod. (6)

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 – NEMAČKI

Ispit su položili:

 1. Katarina Savković  80/14tr  59 bod. (6)

 

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 – NEMAČKI

Predispitni test:

 1. Nemanja Jović 191/14tr  10 bod.

10. oktobra 2018.
REZULTATI ISPITA IZ NEMAČKOG JEZIKA U ISPITNOM ROKU OKTOBAR 2

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK NEMAČKI

Ispit su položili sledeći kandidati:

 1. Đokić Dragana 121/14tr 55 bod. (6)
 2. Milanović Dušanka 2015/002018   56 bod. (6)
 3. Petrović Srđan 2015/002096   53 bod. (6)
 4. Tripunović Marijana 93/14tr   65 bod. (7)

Predispitni test:

 1. Blagojević Vuk 22/13tr  17 bod.
 2. Ikač Žaklina 145/13tr  12 bod.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 – NEMAČKI

Niko nije položio ispit.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 – NEMAČKI

 1. Šarin Snežana 2015/002009   55 bod. (6)

26. septembra 2018.
Rezultati ispita iz Nemačkog jezika u oktobarskom roku 2018. godine

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK – NEMAČKI

Položili su:

 1. Beljanski Stefan 11/13tr     56 bod. (6)
 2. Borovnica Mirjana 2015/001093    61 bod (7)
 3. Vujić Milica 2015/001017    51 bod (6)
 4. Grujičić Borisav 65/14th    52 bod. (6)
 5. Dubačkić Vanja 2015/001089    59 bod. (6)
 6. Kovač Milana 2015/001039 72 bod. (8)
 7. Kontić Bojana 2015/001099 56 bod. (6)
 8. Kosanić Ivana 19/14tr  56 bod. (6)
 9. Marić Nikola 85/14tr  54 bod. (6)
 10. Nedić Bojana 2015/000011 51 bod (6)
 11. Spasojević Nevena 2015/002078 52 bod. (6)

 

Predispitni test

 1. Bajić Dejana 2015/001108  18 bod.
 2. Đokić Dragana 121/14tr  19 bod.
 3. Panić Nemanja 103/14th  13 bod.
 4. Regodić Bojana 161/14tp  18 bod.
 5. Ikač Žaklina 145/13tr  4 bod.

 

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 – NEMAČKI

Niko nije položio.

PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 – NEMAČKI

Položili su:

 1. Sarić Milica 2016/000015 61 bod (7)