Izaberite stranicu

dr Isidora Milošević

Zvanje

Predavač

E-mail isidoramilosevicvps@gmail.com
Telefon +381214854008
Kabinet KABINET 16
Konsultacije Petak 14:00-16:00
Onlajn konsultacije Petak 15:00 - 16:00
https://us04web.zoom.us/j/73355102741?pwd=Cu1gAObpp2qRNTQif3YzK7pvPCYmpt.1

Isidora Milošević je rođena u Novom Sadu. Osnovne akademske studije je upisala 2011. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, na  Opštem pravnom smeru. Master akademske studije je upisala 2015.godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, smer Ekonomsko-pravne studije Evropske unije.

Od jula 2017.godine radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao nastavnik veština ,za naučnu oblast Pravne nauke. Osim rada u nastavi, od septembra 2017. godine je uključena u marketing tim Škole. Doktorske akademske studije pohađa od 2017. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija, na Privredno-pravnom smeru.

Učestvovala je u organizaciji međunarodne naučno-stručne konferencije „Ekonomski razvoj i konkurentnost evropskih zemalja: Dostignuća – Izazovi – Mogućnosti“. Organizator konferencije, koja je održana 3-5 oktobra 2018. godine, je bila Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada.

 1. Dragojlović J.,Milošević I.: Krivična dela davanja  I primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, Kultura polisa,2018,Vol. 15 , No 35,pp.383-392, ISSN  1820- 4589 , UDK : 336.6 : 343.3/.7
 2. Dragojlović J. ,Pašić D.,Milošević I.: Značaj zaštite životne sredine posmatrano sa aspekta krivičnog dela šumske krađe, Ekologica,2018 , Vol. 25 , No 89, pp. 53-57, ISSN 0354 -3285, UDK: 502.33:630.9 :343.238
 3. Kovačević V.,Milošević I.:Značaj I preduslovi razvoja berzanskog trgovanja poljoprivrednim proizvodima u Srbiji, Škola biznisa,2017,No 2/2017,ISSN 1421-6551, UDK: 330
 4. Tasić V., Milošević I.: Uticaj makroekonomskih promena na poslovne odluke menadžera u poljoprivredi, Škola biznisa, 2017, No 1/2017, pp.117-133, ISSN 1451-6551, UDK:330
 5. Dmitrović M., Obradović J.,Milošević I.: Pokazatelji  obrazovanja u Srbiji I zemljama u region,25.TREND-Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp.132-135, ISBN 978-86-6022-140-9

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 20 DLS)

Vežbe

  POSLOVNO PRAVO (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
  OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 20 DLS)

Ispiti

  POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
  UPRAVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO/IGRUPA (PRE BOL.)
  POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
  RADNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 12)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 07)
  POSLOVNA ETIKA (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 12)
  PRIVREDNO PRAVO (PRE BOL.)
  TURISTIČKA LEGISLATIVA (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (PRE BOL.)
  POSLOVNO PRAVO (BOL. 20 DLS)

Materijali

MEĐUNARODNA TRGOVINA (BOL. 17)
OSNOVI ORGANIZACIJE (BOL. 17)
POSLOVNO PRAVO (BOL. 17)

Obaveštenja

25. oktobra 2022.
Poslovno pravo (DLS) – termini onlajn predavanja za novembar 2022.godine

Poštovane studenti,

 

Obaveštavam Vas da će se iz predmeta Poslovno pravo za studente koji studiraju na daljinu svakog meseca održati 2 onlajn predavanja putem Zoom aplikacije.

 

U novembru 2022.godine onlajn predavanja će biti održana u sledećim terminima :

 1. Petak 11.  od 14 : 30 h, link za pristup : Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/72636122217?pwd=Oc8pl2iNougSS1jXbLWhbszLbQXo7x.1

 

 1. Petak 18.11. od 14 : 30 h, link za pristup : Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76306071251?pwd=0btNqiImSU1JB4fgK1UdLpd8nlscr0.1