Pavkov dr Ivan

Zvanje

Predavač

E-mail pavkov.ivan@gmail.com
Telefon 485-4015
Kabinet KABINET 5
Konsultacije Sreda 9:00-11:00

Predavanja

  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)

Vežbe

  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (BOL. 17 - MS)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Ispiti

  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  MATEMATIKA (BOL. 12)

Materijali

MATEMATIKA (BOL. 12)
MATEMATIKA (BOL. 17)
OPERACIONA ISTRAŽIVANJA (BOL. 16)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANJU (BOL. 17 - MS)

Obaveštenja