Pavkov dr Ivan

Zvanje

Predavač

E-mail pavkov.ivan@gmail.com
Telefon 485-4015
Kabinet KABINET 5
Konsultacije Ponedeljak 17:30-19:30

Predavanja

  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)

Vežbe

  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  PRIMENA STATISTIČKIH MODELA U POSLOVANjU (MS)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)

Ispiti

  OPERACIONA ISTRAŽIVANjA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 17)
  MATEMATIKA (BOL. 12)