Izaberite stranicu

Dumeljić Jelena

Zvanje

Asistent

E-mail jelenapivasevic.vps@gmail.com
Telefon 485-4021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Ponedeljak 10:10-12:10

Jelena Dumeljić je rođena 31.08.1988. godine u Novom Sadu. Odličnim uspehom je završila osnovnu školu u Bačkom Novom Selu, a potom je 2003. godine upisala Gimnaziju „20. oktobar“ u Bačkoj Palanci, gde je proglašena za đaka generacije. Ekonomski fakultet u Subotici, smer Finansije bankarstvo i osiguranje upisuje 2007. godine i završava ga u roku sa prosečnom ocenom 9.93. Master studije nastavlja odmah nakon diplomiranja na istom fakultetu, takođe  na smeru Finansije bankarstvo i osiguranje i zavrašava ih 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,7. Trenutno studira doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer Makroekonomija. Dva puta je bila stipendista Fonda za mlade talente, kao jedan od 1000 najboljih studenata u Srbiji. Takođe primala je stipendiju Univerziteta u Novom Sadu, kao jedan od najboljih studenata Univerziteta. Dumeljić Jelena je od 02.07.2012. zaposlena na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, prvobitno u zvanju saradnika u nastavi, a od 2014. godine u zvanju asistenta u nastavi za užu teorijsku oblast Ekonomska teporija i politika na predmetima Osnovi ekonomijei Nacionalna ekonomija.

 1. Pivašević Jelena, Petar Hafner (2014) Institucionalna dimenzija održivog razvoja, Škola biznisa 1/2014
 2. Obradović J., Dinić V., Pivašević J. (2014) „Teorijski aspekti targetiranja inflacije”, časopis Škola biznisa 2/2014
 3. Pivašević J., Obradović J., Veljković M. Importance of the Quality of Banking Products and Services, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici ISSN: 0350-2120  2017.
 4. Vesna Vugdelija, Dumeljić Jelena (2018) Operational risk management in small and medium enterprises, Economists Development and Competitiveness of European Countries, Visoka Poslovna Škola Strukovnih Studija Novi Sad 2018

 

Predavanja

  Vežbe

   OSNOVI EKONOMIJE (BOL. 17)
   OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
   OSNOVI PREDUZETNIŠTVA (BOL. 17)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)

  Ispiti