Mrkša dr Milutin

Zvanje

Predavač

E-mail mrksamilutin@gmail.com
Telefon 485-4016
Kabinet KABINET 4
Konsultacije Utorak 13:00-15:00

Predavanja

  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Vežbe

  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)

Ispiti

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 07)
  MENADžMENT LjUDSKIH RESURSA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
  POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 17)
  OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
  SPORTSKO REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 12)
  EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
  MENADžMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
  PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)

Materijali

EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU (BOL. 12)
MENADŽ. LJUDISKIH RESURSA U TURIZMU I HOTEL. (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE (BOL. 12)
MENADŽMENT TURISTIČKIH I HOTELIJERSKIH PREDUZEĆA (BOL) (PRE BOL.)
OSNOVI TURIZMA I HOTELIJERSTVA (BOL. 12)
POSEBNI OBLICI TURIZMA (BOL. 12)
PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 12)
PRIRODNI RESURSI U TURIZMU (BOL. 17)
SPORTSKO - REKREATIVNI TURIZAM (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-1 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA I TH-TEMA-4 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA II TH-TEMA-3 (BOL. 12)
STRUČNA PRAKSA 1 (TH) TEMA 4 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)

Obaveštenja

16. aprila 2019.
Kolokvijum iz predmeta Ekologija i održivi razvoj u turizmu

Redovan kolokvijum iz predmeta Ekologija i održivi razvoj u turizmu kod dr Milutin Mrkše održaće se u utorak 23.4.2019. godine u 9:00h u Amfiteatru 1 na Limanu.

7. decembra 2018.
Redovni kolokvijum iz predmeta Prirodni resursi u turizmu

Redovni kolokvijum iz predmeta Prirodni resursi u turizmu kod dr Milutin Mrkše biće održan u petak 14.12.2018. godine u 12:10h u učionici 13 na Limanu