Izaberite stranicu

Savić dr Ninoslava

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail nsavic.vps@gmail.com
Telefon 485-4034
Kabinet KABINET 43
Konsultacije Sreda 17:00-19:00
Ime i prezime NINOSLAVA D. SAVIĆ
Zvanje Profesor strukovnih studija
Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, 1990.
Uža naučna odnosno umetnička oblast računarske nauke
Akademska karijera
Godina Institucija Oblast
Doktorat 2013. Fakultet organizacionih nauka u Beogradu elektronsko poslovanje
Magistratura 1999. Fakultet organizacionih nauka u Beogradu informacioni sistemi
Diploma 1980. Prirodno-matematički fakultet  u Novom Sadu matematika
1. Jošanov, B., Savić, N., Jošanov, I., (2004) Basic Concepts of Common Portal for Food Producers and Processors in Vojvodina, Proceedings from IADIS International e-Commerce conference, Lisabon, Portugal,. pp.500-503.
2. Savić, N., (2007) Directions of the Development of Information Society in Serbia, Proceedings of the International Multiconference on Society, Cybernetics and Informatics (Social and Organizational Informatics and Cybernetics – SOIC 2007) Orlando, USA, Vol II, pp. 335-339.
3. Savić, N., Marković, A., (2008) Methodologies for Measuring the Information Society Development, Proceedings of the International Multiconference on Society, Cybernetics and Informatics – SOIC 2008, Orlando, USA, Vol III, pp. 238-241.
4. Jošanov, B.,Vuksanović, E., Savić, N., (2009) Parallel Analysis of e-Tourism in the Regions of Novi Sad and Kragujevac, Proceedings  of the 32nd International Convention MIPRO 2009, Opatija, Croatia, , pp. 46-50.
5. Savić, N., (2009) Information Society Indicators, Proceedings of the 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics – PISTA 2009, Orlando, USA,  Vol II, pp. 179-184.
6. Jošanov-Vrgović, I., Savić, N., Jošanov, B., Vrgović, P., (2011)  Development plans and the state of e-tourism: Case study in Novi Sad in African Journal of Business Management Vol. 5 (7) Academic Journals, pp. 2545-2550.
7. Savić, N., Radojičić, Z., (2011) Digital divide in the population of Serbia in Issues in Informing Science and Information Technology: Navigating Informational Challenges, Vol. 8,  Informing Science Institute, USA, pp. 245-258.
8. Savić, N., Radojičić, Z., (2013) Evaluation of Information Society Development – Case of Serbia, In: Vintar, M., Aristovnik, A. (Eds.), Modern Approaches, Metrics and Indicators for Monitoring and Evaluation of Public Policies,  University of Ljubljana, Faculty of Administration, Ljubljana, pp.239-252.
9. Savić, N., Radojičić, Z., (2013) Measuring the Digital Divide in the Field of e-Government, Proceedings of the 13th European Conference on eGovernment – ECEG 2013, University of Insubria, Italy, Academic Conferences & Publishing International Ltd, UK, Vol II, pp. 432-441.
10. Vesin B., Klašnja-Milićević A., Marošan Z., Savić N., Jošanov B., (2016) Learner Modelling for Enhanced Teaching of Java Programming Basics, In: Grabiński, T., Woźniak-Zapór, M. (Eds.): Social and Information aspects of e-learning, Krakov, AFM, pp 80-93
Učešće na projektima

Domaći

 • Idejni projekat integralnog sistema fakturisanja u AIK “Novi Sad”, Novi Sad, 1985.
 • Predlog programa korišćenja računarske tehnologije u realizaciji nastave grupe predmeta vezanih za oblast menadžmenta, VPŠ, Novi Sad, 1999.

Međunarodni

 • Cross-Border eInvoicing and its Societal Implications, Evolaris Research Lab – Austria, University of Maribor – Faculty of Organizational Sciences, University of Novi Sad – Faculty of Economics, Novi Sad Business School, funded under the ‚Research Cooperation and Networking between Austria and South Eastern Europe’ Programme, Austrian Science and Research Liaison Offices, 2007-2008.

 

Drugi podaci:

 • Predavanje po pozivu: Razvoj modela za monitoring i evaluaciju informacionog društva Srbije, Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, IEEE Computer Chapter Srbija, Matematički institut SANU, Beograd,  2013.
 • Recenzent međunarodne konferencije: International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernetics: SOIC, USA.

Predavanja

  UVOD U PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)
  BAZE PODATAKA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)

Vežbe

  BAZE PODATAKA (BOL. 16)
  UVOD U PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)

Ispiti

  UVOD U PROGRAMIRANjE (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  INFORMATIKA (PRE BOL.)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  PROGRAMIRANjE I (PRE BOL.)
  SISTEMI ZA UPRAVLjANjE BAZAMA PODATAKA (PRE BOL.)
  PRIMENjENO PROGRAMIRANjE (BOL. 07)
  PROJEKTOVANjE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 16)
  PROGRAMSKI JEZICI I (PRE BOL.)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)
  PRIMENA INTEGRISANIH RAZVOJNIH ALATA (BOL. 07 - SS)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 2 (BOL. 07)
  PROGRAMSKI JEZICI (PRE BOL.)
  INFORMATIKA (PRE BOL.)
  BAZE PODATAKA (BOL. 16)
  BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
  PROGRAMIRANjE II (PRE BOL.)
  PROGRAMSKI JEZICI II (PRE BOL.)
  PROGRAMIRANjE II (PRE BOL.)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 07)
  PROGRAMIRANjE I (PRE BOL.)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
  BAZE PODATAKA (BOL. 07)

Materijali

BAZE PODATAKA (BOL. 07)
BAZE PODATAKA (BOL. 16)
BAZE PODATAKA (PRE BOL.)
INFORMATIKA (PRE BOL.)
INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU (BOL. 12)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA (BOL. 07)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA (BOL. 12)
OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA (BOL. 16)
PROGRAMSKI JEZICI I (PRE BOL.)
PROGRAMSKI JEZICI II (PRE BOL.)
UVOD U PROGRAMIRANJE (BOL. 16)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PI) TEMA 3 (BOL. 07)

Obaveštenja

30. juna 2020.
Termin konsultacija

Sreda 1. jul 2020 od 17:30  – 19:30  časova

30. juna 2020.
Rezultati ispita i kolokvijuma održanih 25.juna 2020.

I Osnovi el. poslovanja (minimum 23/45 boda)

 1.  Šiljegović Minja   –  40 b.
 2.  Adamović Milan  –  32 b.
 3.  Bičiar Miloslav  –  29 b.
 4.  Laganin Nikolina  –  20 b.
 5.  Polovina Katarina  – 16 b.
 6.  Janković Marija  – 14 b.

II  Baze podataka

 1. Janković Milica – položila
 2. Mitković Tamara  –  položila

III  Uvod u programiranje

 1.  Trifković Borislava  – 5 (pet)   3,25/9
 2.  Horvatov Mirooslav – 5 (pet)   2,5/9
 3.  Segedi Ivan   – 5 (pet)   0/9

III  Uvod u programiranje – popravni kolokvijum1

 1. Horvatov Mirooslav – 16/25

Uvid u radove i upis ocena (koji nije obavezan) je u sredu, 1.07. 2020. od 17:30 – 19 h.

Neće biti dodatne odbrane projekata iz Baza podataka i Osnova el. poslovanja, za one koji su položili pismeni ispit.

17. juna 2020.
Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma od 12. juna 2020. godine

1. ISPITI

a. Osnovi el. poslovanja

1. Mitković Tamara – 35/45 bodova

b. Digitalni marketing

1. Periz Dejan – 32/45 bodova, ukupno sa projektom 72 boda – 8 (osam)

c. Uvod u programiranje

 1. Tubić Zorana – 5 (pet)

d. Baze podataka

1. Janković Milica – 5 (pet)

2. Popravni kolokvijumi

a. Osnovi el. poslovanja

1. Katić Aleksandra – 5 (pet) – promašena tema!!

Uvid u radove je u vreme konsultacija, sreda 17.juni 2020. od 17 – 19 h.

 

 

30. maja 2020.
Rezultati ispita i popravnih kolokvijuma održanih 29.05.2020. godine

Položili su sledeći studenti:

A.        Ispit iz Uvoda u programiranje

 1. Ružica Milojević   –  7 (sedam,   61 bod)

B.       Popravni kolokvijum iz Osnova el. poslovanja

 1.  Haska Sandra     –  18 bodova

23. maja 2017.
Prijava redovnih i popravnih kokvijuma

Mole se studenti da se obavezno prijave za redovne i popravne kolokvijume,

na nastavi, konsultacijama ili mejlom profesoru,

najkasnije dva dana pre termina održavanja.

8. oktobra 2015.
Prijava teme, predaja i odbrana projekata (seminarskih radova) i termini odbrane ZA SVE PREDMETE

Pre izrade projekta/seminarskog rada profesoru treba prijaviti temu lično ili elektronskim putem i sacekati njegovu potvrdu. Uz svaki predmet nalaze se uputstva za njihovu izradu.

Svi radovi se predaju u papirnoj i elektronskoj formi (konačna verzija rada šalje se mejlom pre odbrane profesoru, a papirni primerak se donosi na odbranu). Tako se postupa i tokom faze konsultacija.

Završetak rada takode treba najaviti mejlom, najkasnije dva dana pre termina konsultacija. Odbrana ce biti u dogovoru sa profesorom, na konsultacijama ili u posebno zakazanom terminu, u zavisnosti od broja kandidata.

Svi  radovi se brane najkasnije u nedelji koja prethodi terminu ispita.

 

27. februara 2014.
Termini popravnih kolokvijuma za sve predmete

Popravni kolokvijumi za svaki naredni ispitni rok održavaju se u terminu ispita iz odgovarajuceg predmeta.

18. septembra 2012.
Informacija o proveri predispitnih bodova

Mole se studenti da najkasnije PRE IZLASKA NA ISPIT provere svoje bodove u objavljenim tabelama uz predmet i o eventualnim neslaganjima obaveste profesora ili asistenta.