Šolak dr Zdravko

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail zdrsolak@yhoo.com
Telefon 485-4045
Kabinet KABINET 38
Konsultacije Sreda 17:30-19:30

Predavanja

  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)

Vežbe

  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)

Ispiti

  ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  MENADžMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (BOL. 07)
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 07)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 12)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
  POSLOVNA STATISTIKA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA 1 (FR) TEMA 1 (BOL. 12)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE MARKETINGOM (PRE BOL.)
  STATISTIKA (PRE BOL.)
  TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA (PRE BOL.)
  PONAŠANjE POTROŠAČA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA I RAZVOJEM (PRE BOL.)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 07)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 12)
  TEORIJA VEROVATNOĆE I STATISTIKA (PRE BOL.)
  UVOD U MIKROEKONOMIJU (PRE BOL.)
  EKONOMIKA TURISTIČKIH I UGOSTELjKIH PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (BOL. 07 - SS)
  UPRAVLjANjE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)
  OSNOVI MIKROEKONOMSKE ANALIZE ZA POSLOVNO ODLUČIVANjE (PRE BOL.)
  PROIZVODNI MENADžMENT (BOL. 07 - SS)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
  UPRAVLjANjE PROJEKTIMA I RAZVOJEM - PROJEKAT (PRE BOL.)
  EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)

Materijali

EKONOMIKA PREDUZEĆA (BOL. 17)
EKONOMIKA PREDUZEĆA (PRE BOL.)
KONKURENTNOST PREDUZEĆA I PRIVREDE (SS)
PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 12)
UPRAVLJANJE I KONTROLA TROŠKOVA (BOL. 12)

Obaveštenja