Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 15.06.2018.godine

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U PERIODU OD 15.06.2018.- 22.06.2018. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 15.06.2018. do 22.06.2018.godine specijalističke radove:

1. Častni Tatjana,br.indeksa 2016/100030–studijski program Bankarstvo i osiguranje
Naziv teme: „ Analiza ekološkog pristupa i finansijskog poslovanja privrednog društva „VICTORIJA GROUP A.D.BEOGRAD““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
Đukanović dr Slaviša, mentor
Vlaović-Begović mr Sanja,član
Vuković dr Marija, član

2.Bukvić Nevenka,br.indeksa 2016/100021–studijski program Bankarstvo i osiguranje
Naziv teme: „ Profesionalizacija upravljanja u porodičnoj kompaniji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, mentor
Vuksanović dr Gordana,član
Salai mr Leonard, član