Izaberite stranicu

Одбор за развој Високе пословне школе струковних студија Нови Сад

Чињеница је да је струковно и примењено високо образовање  током сада већ дугог периода реформе нашег високог образовања било дуго потцењено, а његов значај неадекватно дефинисан и истакнут. Међутим, нови закон о високом образовању урађен по стандардима високошколских система земаља чланица ЕУ је коначно препознао значај примењених/струковних студија поставивши их на место које им и припада, између осталог им доделивши и право на извођење мастер студија.

 

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је акредитована државна високошколска установа дуге традиције која је успела да се етаблира као једна од водећих државних образовних установа у подручју примењене пословне економије и информатике. Хиљаде уписаних и дипломираних студената и њихове успешне каријере након дипломирања недвосмислени су показатељ да смо посао који радимо обавили и обављамо добро. Ипак, добро није довољно. Онима који су нам указали своје поверење (пре свега студентима који су у нама препознали партнера помоћу којег ће остварити свој пуни потенцијал у трасирању свог будућег професионалног живота) дугујемо више, односно најбоље. Такође, то дугујемо и нашем пословном окружењу које и дефинише сврху нашег постојања. То је одговорност које смо свесни и коју спремно и са задовољством прихватамо. То је разлог због којег о својој будућности размишљамо сада и због којег време пред нама сматрамо временом трансформације.

 

У намери да се даље развијамо, чврсто смо решени и посвећени циљу да образовање у нашој установи усмеримо ка реалним потребама наше привреде и да развој наше институције утемељимо на суштинским постулатима примењених и струковних студија, по узору на најбољу праксу сличних образовних институција у свету. За то поседујемо адекватне материјалне и људске ресурсе. Будући да квалитетно примењено образовање захтева блиску сарадњу са свим кључним стејкхолдерима, поред многобројних појединачних активности усмерених на развој ове сарадње покренули смо рад саветодавног тела: Одбора за развој, који у себи обједињује све кључне стејкхолдере: представнике привреде, науке и образовања и релевантних стручних организација. Другим речима, да би се даље адекватно развијали и конкретно допринели привреди и друштву у домену креирања квалитетних пословних струковних студија, ми смо кренули да на системски начин развијамо и реализујемо нашу дугорочну стратегију развоја која препознаје потребе свих оних због којих наша институција постоји.  Ово тело тако представља један од кључних механизама за системско спровођење наше дугорочне стратегије, а његови чланови су еминентни представници свих битних стејкхолдера за ВПШСС. С обзиром да смо ми пословна школа и да наше пословно окружење дефинише сврху нашег постојања, стручне организације и предузећа из нашег привредног окружења представљају наше нужне и кључне партнере у остварењу овог, за све стране важног и корисног дугорочног подухвата. У овом подухвату представнике привреде видимо као партнере који ће својим сугестијама, смерницама и активностима допринети креирању релевантних студијских програма. Такви студијски програми треба да резултирају образовањем кадра који ће карактерисати висок степен примењеног знања и вештина, као и компетенције које су у  сагласју са реалним потребама привреде и одређене струке. С друге стране, чланови одбора за развој из области науке и образовања имају задатак да својим знањем и искуством у овој области успоставе неопходни баланс између актуелних захтева тржишта за одређеним вештинама и фундаменталних знања која студенте оспособљавају да буду флексибилни, аналитични, да у пракси буду у стању да брзо уче и да се носе са изазовима брзих промена пословног окружења, да прате константне технолошке, економске и друштвене промене, схватајући их као прилике, а не препреке за стварање додате вредности. Само на тај начин можемо да образујемо кадрове који ће бити у стању да се носе са конкретним и практичним изазовима присутним у нашем и светском пословном окружењу.