Izaberite stranicu
ЗАШТО СТУДИРАТИ ТРГОВИНУ И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ?

 

 • Постани стручњак за међународне пословне трансакције и трговину (унутрашњу, спољну, на велико и на мало)
 • Стекни практична знања из међународне економије и трговине, пословног комуницирања, истраживања тржишта, потрошача, маркетинга, електронске трговине и пословања са Европском унијом
 • Запосли се у сектору малих и средњих предузећа или постани предузетник у оквиру трговинске делатности

 

ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ВПШ?

 

 • Обучи се кроз стручну праксу у атрактивним компанијама као што су Grand Motors ДОО, Винарија и Виногради „Мачков подрум“, Univerexport Нови Сад, итд.
 • Учи у малим групама кроз интерактивну наставу, са приступачним професорима
 • Заврши студије за 3 године и запосли се или настави студије на мастер студијском програму
 • Студирај у кампусу у Новом Саду и искористи све погодности за студенте (домови, менза, стипендије итд.)
 • Искористи буџетска места и повољне школарине

 

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

 

Датум конкурса објављује Министарство крајем маја. Запрати нашу Facebook страницу да будеш информисан

 

КАКО И КАДА ПОЛАЖЕМ ПРИЈЕМНИ?

 

Када је пријемни? Датум пријемног испита објављује Министарство крајем маја. Запрати нашу Facebook страницу да будеш информисан

 

Како да се припремим? Преузми збирку задатака за пријемни

 

Како изгледа пријемни? Полажу се 2 предмета по избору: географија, социологија, психологија, економија, пословна економија, математика или информатика

 

Како се рангирају студенти?  Максимум освојених бодова је 100.

40 бодова из средње школе (збир просечних оцена из свих разреда x 2)

30 бодова на 1. предмету на пријемном

30 бодова на 2. предмету на пријемном

 

 

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОГРАМУ ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

 

Студијски програм основних струковних студија Трговина и међународно пословање је намењен студентима који желе да стекну квалитетна знања, вештине и способности и постану стручни за рад у области унутрашње и спољне трговине, трговине на велико и трговине на мало или за учешће у међународним пословним трансакцијама. На овом студијском програму студенти ће стећи практична знања из области међународне економије и међународне трговине, пословног и тржишног комуницирања, истраживања тржишта и понашања потрошача, маркетинг стратегије и маркетинг канала, затим знања о спољонотрговинском пословању, електронској трговини и пословању са Европском унијом. Након реализације овог студијског програма студенти ће моћи успешно да делују и у сектору малих и средњих предузећа или да постану предузетници у оквиру трговинске делатности.

 

Студенти који се определе за похађање студијског програма Трговина и међународно пословање чине прави избор, јер ће у будућности сигурно доћи до јачања улоге трговине у привредном и социјалном развоју, до подстицања раста извоза и успостављања стабилнијих међународно-економских односа између Републике Србије и многих земаља света. Како у нашој земљи, тако и у земљама Европске уније, трговина на велико и трговина на мало покрећу привредни раст и подстичу раст запослености, односно обезбеђују отварање нових радних места.

 

По завршетку основних струковних студија на смеру Трговина и међународно пословање, студенти могу обављати радне активности на некој од следећих позиција:

 

 • руководилац, стручни сарадник или административни радник у предузећу које послује у области трговине на мало, трговине на велико и спољне трговине
 • руководилац или стручни сарадник у области продаје, маркетинга и развоја, набавке, шпедиције и дистрибуције
 • службеник у органима јавне управе или локалне самоуправе
 • стручњак из области маркетинга и истраживања тржишта
 • стручњак за унутрашњу/спољну трговину, комерцијални и трговински заступник
 • трговински посредник-брокер
 • специјалиста електронске трговине
 • порески службеник или аналитичар
 • радник у царинској служби
 • менаџер малопродајног или велепродајног објекта
 • стручњак за продају банкарских производа и производа из области осигурања, као и многих других врста производа и услуга.
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17ОО01 Основи економије 1 3+2 7
2 17СТ01 Основи менаџмента 1 2+2 6
3 17СТ03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 5
17СТ02Е Први страни пословни језик 1 Енглески
17СТ02Н Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 5
17ОО03 Психологија
17ОО02 Социологија
6 17СТ04 Основи организације 2 2+2 6
7 17СТ05 Рачуноводство 2 3+2 7
8 17ОО05 Национална економија 2 2+2 6
9 17ОО04 Математика 2 2+2 6
10 Изборна корпа II 2 2+2 6
17СА02 Еколошки менаџмент
17СА01 Агроекономија
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 Изборна корпа III 3 2+2 6
17СА58 Менаџмент набавке
17СТ36 Увод у Европску унију
17СА21 Понашање потрошача
17СА22 Истраживање тржишта
2 17СА03 Примена информационих технологија 3 3+2 7
3 17СТ06 Увод у финансије 3 3+2 7
4 17СТ18 Међународна економија 3 2+2 6
5 Изборна корпа IV 4 2+2 5
17СА17 Пословно комуницирање
17СА18 Тржишно комуницирање
6 17СА49 Међународна трговина 4 3+2 7
7 17СА04 Пословна статистика 4 3+2 7
8 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 5
17СТ09Е Први страни пословни језик 2 Енглески
17СТ09Н Први страни пословни језик 2 Немачки
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17СА56 Трговински менаџмент 5 3+3 7
2 17СА20 Спољнотрговинско пословање 5 3+3 7
3 17СА40 Економија Европске уније 5 3+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 3) 5 2+2 5
17СТ13Е Први страни пословни језик 3 Енглески
17СТ13Н Први страни пословни језик 3 Немачки
5 17СА19 Канали маркетинга 5 3+2 6
6 Изборна корпа V 5 3+2 6
17СТ24 Међународне финансије (ТР)
17СТ25 Менаџмент људских ресурса
17СТ31 Инвестиционо банкарство
17СА60 Трговина и инвестиције Европске уније
7 17СА23 Електронска трговина 6 3+2 6
8 Изборна корпа (Други страни пословни језик) 6 2+2 5
17СТ15Е Други страни пословни језик Енглески
17СТ15Н Други страни пословни језик Немачки