Primenjena informatika

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da započnu odmah rad na konkretnim projektima. Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuje studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija a sa druge strane produbljivanje istog po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr. Sva znanja koja stiču na predavanjima i vežbama u okviru studijskog programa Primenjene informatike studenti imaju prilike da provere i usavrše kroz stručnu praksu koju obavljaju na drugoj i trećoj godini studija u trajanju od najmanje dve sedmice u IT kompanijama po svom izboru ili u nekim od IT kompanija sa kojima je Visoka poslovna škola potpisala ugovor o realizaciji stručne prakse. Prednost i privlačnost studijskog programa Primenjene informatike leži u činjenici da se radi o strukovnim studijama u trajanju od 3 godine koje omogućavaju svojim polaznicima da u relativno kratkom vremenu steknu konkretna znanja koja će im omogućiti da se vrlo brzo zaposle u nekoj od IT kompanija koje su deficitarne upravo sa stručnjacima tog profila. Diplomiranjem na ovom studijskom programu možete očekivati zaposlenje na sledećim poslovima:
 • programer (Java, Python…)
 • veb programer
 • dizajner korisničkog interfejsa (UI/UX designer)
 • WordPress programer
 • administrator baze podataka
 • projektant baze podataka
 • administrator računarske mreže
 • analitičar IT bezbednosti
 • projektant bezbednosti IT sistema
 • analitičar/projektant informacionih sistema
 • analitičar/projektant sistema za elektronsko poslovanje
 • IT menadžer..
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 16OO01 Matematika (PI) 1 3+2 6
2 16ST52 Projektovanje algoritama 1 3+3 7
3 16OO02 Osnovi ekonomije (PI) 1 3+2 7
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
16OO101 Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (PI)
16OO102 Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (PI)
16OO103 Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (PI)
16OO104 Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (PI)
5 Izborna korpa I 1 2+2 5
16OO08 Psihologija (PI)
16OO05 Sociologija (AI)
6 16ST46 Diskretne matematičke strukture 2 3+2 6
7 16SA87 Uvod u programiranje 1 3+3 7
8 16ST47 Informacioni sistemi 2 2+2 5
9 16ST54 Operativni sistemi 2 3+2 6
10 Izborna korpa II 2 3+2 6
16ST53 Teorija grafova
16ST44 Strukture podataka i algoritmi
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 16ST42 Baze podataka 3 3+3 7
2 16SA03 Primena informacionih tehnologija (PI) 3 3+2 7
3 16SA90 Arhitektura računarskih sistema 3 3+2 6
4 16SA81 Objektno-orijentisano programiranje 3 3+3 7
5 Izborna korpa III 3 3+2 6
16ST58 Operaciona istraživanja
16ST59 Multimedijalni sistemi
16ST66 Uvod u robotiku
6 16SA83 Internet tehnologije u poslovanju 4 3+3 7
7 16ST56 Računarske mreže    4 3+2 6
8 Izborna korpa IV 4 3+2 6
16ST67 Uvod u veštačku inteligenciju
16ST65 Interakcija čovek računar
16ST43 Bezbednost informacionih sistema
9 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
16OO114 Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (PI)
16OO114 Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (PI)
16OO114 Prvi strani poslovni jezik 2 Ruski (PI)
16OO114 Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (PI)
10 Stručna praksa I 4 0+0+5 3
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 16SA10 Osnovi elektronskog poslovanja 5 3+2 6
2 16ST57 Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju 5 2+2 6
3 16ST45 Napredne veb tehnologije 5 3+3 7
4 16SA85 Softverski inženjering 5 3+3 6
5 Stručna praksa II 5 0+0+5 3
6 Izborna korpa V 6 3+2 6
16SA91 Alati za poslovno odlučivanje
16SA92 Internet stvari
16SA93 Upravljanje intelektualnom svojinom
16SA89 Digitalni marketing
7 16SA84 Integrisani razvojni alati 6 3+3 7
8 16SA82 Razvoj poslovnih aplikacija 6 3+3 7
9 Završni rad (PI) 6 11