Primenjena informatika

Studijski program Primenjena informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da započnu odmah rad na konkretnim projektima.

Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuje studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija a sa druge strane produbljivanje istog po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr.

Sva znanja koja stiču na predavanjima i vežbama u okviru studijskog programa Primenjene informatike studenti imaju prilike da provere i usavrše kroz stručnu praksu koju obavljaju na drugoj i trećoj godini studija u trajanju od najmanje dve sedmice u IT kompanijama po svom izboru ili u nekim od IT kompanija sa kojima je Visoka poslovna škola potpisala ugovor o realizaciji stručne prakse.

Prednost i privlačnost studijskog programa Primenjene informatike leži u činjenici da se radi o strukovnim studijama u trajanju od 3 godine koje omogućavaju svojim polaznicima da u relativno kratkom vremenu steknu konkretna znanja koja će im omogućiti da se vrlo brzo zaposle u nekoj od IT kompanija koje su deficitarne upravo sa stručnjacima tog profila. Diplomiranjem na ovom studijskom programu možete očekivati zaposlenje na sledećim poslovima:

 • programer (C++, Java, Python…)
 • veb programer
 • dizajner korisničkog interfejsa (UI/UX designer)
 • WordPress programer
 • administrator baze podataka
 • projektant baze podataka
 • administrator računarske mreže
 • analitičar IT bezbednosti
 • projektant bezbednosti IT sistema
 • analitičar/projektant informacionih sistema
 • analitičar/projektant sistema za elektronsko poslovanje
 • IT menadžer..
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB