Izaberite stranicu

Organizacija i zaposleni

Osnovne informacije

Naziv škole Visoka poslovna škola strukovnih studija
Adresa Novi Sad, Vladimira Perića-Valtera 4 (sedište), i Bulevar kralja Petra I 38 (druga zgrada)
Telefoni 021/485-4000, fax: 021/6350-367
Web adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole dr Jelena Damnjanović
Sekretar škole Zorica Praščević
Šef kabineta direktora Tatjana Prodanović
Rukovodilac studentske službe Neda Vidović
Rukovodilac finansijske službe Dragana Bojić
E-mail Škole
E-mail za studente
i buduće studente
studentska@vps.ns.ac.rs
E-mail za druga lica skola@vps.ns.ac.rs

Službe u školi

Kabinet Direktora
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
dr Jelena Damnjanović Direktor kabinet direktora 021/485-4004
dr Nataša Papić Blagojević Pomoćnik direktora za nastavu kabinet 17 021/485-4004
dr Sanja Lončar Pomoćnik direktora za informacioni sistem kabinet 30 021/485-4004
dr Biserka Komnenić Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju kabinet 14 021/485-4004
Opšta služba (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 15 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Zorica Praščević Sekretar 46 485-4006
Prodanović Tatjana Šef kabineta direktora 10 485-4004
Raković Zdenka Referent za opšte poslove 47 485-4052
Bojović Katarina Referent za pravne poslove 47 485-4028
Đukanović Biljana Arhivar KP
Skriptarnica (radno vreme: ponedeljak – petak 7:30 – 18:30 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Krstić Vladimir Skriptar Skriptarnica 485-4049
Vlašić Dragan Šef skriptarnice Skriptarnica 485-4049
Računski centar (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 18 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Vranješ Radovan Stručni saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Marinković Dejan Tehnički saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Ančić Vladimir Stručni saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Kantina (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 15 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Biljana Dragaš Radnik u kantini Kantina 485-4050
Studentska služba (rad sa strankama: ponedeljak, sreda-petak 10-15h, utorak 10-18h )
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Vidović Neda Rukovodilac  studentske službe 19 485-4030
Mitić Dragana Zamenik rukovodioca studentske službe 19 485-4052
Đurđević Dražana Referent za matičnu evidenciju studenata 22 485-4019
Antonić Mira Referent za studentska pitanja 21 485-4026
Janićijević Nataša Referent za studentska pitanja 21 485-4029
Nikolić Ljubica Referent za studentska pitanja 22 485-4029
Dumeljić Marko Referent za marketing i informisanje 22 485-4019
Finansijsko - računovodstvena služba (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 15 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Bojić Dragana Rukovodilac službe računovodstva 39 485-4027
Subašić Milena Finansijski knjigovođa 39 485-4027
Mira Radović Blagajnik 39 485-4027
Biblioteka (radno vreme: ponedeljak – petak 7 – 18 h)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Kojić Jelena Rukovodilac biblioteke 1 485-4018
Šepecanović Ranka Saradnik u biblioteci 23 485-4043
Dolovac Mirjana Saradnik u biblioteci 23 485-4043

 

Tehnička služba

 

Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Milutinović Nenad Rukovodilac tehničke službe 48 485-4020
Đaković Rajko Referent za administrativno-tehničke poslove
Radović Mladen Portir
Ćurković Stojan Portir
Jurošević Dejan Portir
Raković Blagoje Portir
Novaković Žaklina Spremačica
Pejić Marija Spremačica
Škorić Dragana Spremačica
Miletić Snježana Spremačica