Izaberite stranicu

Организација и запослени

Основне информације

Назив школе Висока пословна школа струковних студија
Адреса Нови Сад, Владимира Перића-Валтера 4 (седиште), и Булевар краља Петра I 38 (друга зграда)
Телефони 021/485-4000, факс: 021/6350-367
Веб адреса www.vps.ns.ac.rs
Директор Школе др Јелена Дамњановић
Секретар Школе Јелена Милошевић
Руководилац студентске службе Драгана Митић
Руководилац службе рачуноводства
Драгана Бојић
Мејл Школе
Мејл за студенте и будуће студенте studentska@vps.ns.ac.rs
Мејл за друга лица skola@vps.ns.ac.rs

 

Службе у школи

Кабинет Директора
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
др Јелена Дамњановић Директор кабинет директора 021/485-4004
др Стеван Томашевић Помоћник директора за наставу кабинет 17  
Др Ана Јовичић Вуковић Помоћник директора за међународну сарадњу и пројекте кабинет 13  
др Бојана Ковачевић Берлековић Помоћник директора за развој и сарадњу са привредом кабинет 4  

 

Општа служба (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч)
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Милошевић Јелена Секретар 46 485-4006
Анић Јелена Пословни секретар 10 485-4004
Раковић Зденка Референт за опште послове 47 485-4058
Ђукановић Биљана Архивар КП  

 

Скриптарница (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч )
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Влашић Драган Шеф скриптарнице Скриптарница 485-4049
Крстић Владимир Скриптар Скриптарница 485-4049
Рачунарски центар (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 18:00 ч)
Презиме и име   Назив радног места Кабинет Телефон:
Врањеш Радован Стручни сарадник за информациони систем 6a 485-4024
Анчић Владимир Стручни сарадник за информациони систем 485-4024
Маринковић Дејан Технички сарадник за информациони систем 485-4024
Кантина (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч)
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
Биљана Драгаш Радник у кантини Кантина 485-4012

 

Студентска служба (рад са странкама: понедељак, среда-петак 10-14ч, уторак 10-18ч )
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Митић Драгана Руководилац студнетске службе 19 485-4030
Николић Љубица Заменик руководиоца студентске службе 19 485-4052
Ђурђевић Дражана Референт за матичну евиденцију студената 22 485-4019
Антонић Мира Референт за студентска питања 21 485-4026
Јанићијевић Наташа Референт за студентска питања 21 485-4029

 

Финансијско - рачуноводствена служба (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч)
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
Бојић Драгана Руководилац службе рачуноводства 39 485-4027
Субашић Милена Финансијски књиговођа 39 485-4027
Мира Радовић Благајник 39 485-4027
Библиотека (рад са странкама: понедељак, среда-петак од 8:00 до 14:00 ч; уторак од 8:00 до 18:00 ч)
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
Којић Јелена Руководилац библиотеке 1 485-4018
Продановић Татјана Сарадник у библиотеци 23 485-4043
Дрид Татјана Сарадник у библиотеци 23 485-4043
       

 

Техничка служба
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Милутиновић Ненад Руководилац техничке службе   485-4020
Ђаковић Рајко Референт за административно-техничке послове   485-4000
Раковић Благоје Портир   485-4000
Макивић Бранислав Портир   485-4000
Ловре Маринко Портир   485-4000
Новаковић Жељко Портир   485-4000
Павловић Жељка Спремачица   485-4000
Шкорић Драгана Спремачица   485-4000
Милетић Сњежана Спремачица   485-4000
Новаковић Жаклина Спремачица   485-4000
Пејић Марија Спремачица   444-973