Izaberite stranicu

Organizacija i zaposleni

Osnovne informacije

Naziv škole Visoka poslovna škola strukovnih studija
Adresa Novi Sad, Vladimira Perića-Valtera 4 (sedište), i Bulevar kralja Petra I 38 (druga zgrada)
Telefoni 021/485-4000, faks: 021/6350-367
Veb adresa www.vps.ns.ac.rs
Direktor Škole dr Jelena Damnjanović
Sekretar Škole Jelena Milošević
Poslovni sekretar Jelena Anić
Rukovodilac studentske službe Dragana Mitić
Rukovodilac službe računovodstva
Dragana Bojić
Mejl Škole
Mejl za studente i buduće studente studentska@vps.ns.ac.rs
Mejl za druga lica skola@vps.ns.ac.rs

 

Službe u školi

Kabinet Direktora
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
dr Jelena Damnjanović Direktor kabinet direktora 021/485-4004
dr Stevan Tomašević Pomoćnik direktora za nastavu kabinet 17  
Dr Ana Jovičić Vuković Pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju i projekte kabinet 13  
dr Bojana Kovačević Berleković Pomoćnik direktora za razvoj i saradnju sa privredom kabinet 4  

 

Opšta služba (rad sa strankama: ponedeljak – petak 8:00 – 14:00 č)
Prezime i ime  Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Milošević Jelena Sekretar 46 485-4006
Anić Jelena Poslovni sekretar 10 485-4004
Raković Zdenka Referent za opšte poslove 47 485-4058
Đukanović Biljana Arhivar KP  

 

Skriptarnica (rad sa strankama: ponedeljak – petak 8:00 – 14:00 č, utorak 8:00 – 18:00 č )
Prezime i ime  Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Krstić Vladimir Skriptar Skriptarnica 485-4049
Vlašić Dragan Šef skriptarnice Skriptarnica 485-4049
Računski centar (rad sa strankama: ponedeljak – petak 8:00 – 18:00 č)
Prezime i ime   Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Vranješ Radovan Stručni saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Ančić Vladimir Stručni saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Marinković Dejan Tehnički saradnik za informacioni sistem 6a 485-4024
Kantina (rad sa strankama: ponedeljak – petak 8:00 – 14:00 č)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Biljana Dragaš Radnik u kantini Kantina 485-4012

 

Studentska služba (rad sa strankama: ponedeljak, sreda-petak 10-14č, utorak 10-18č )
Prezime i ime  Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Mitić Dragana Rukovodilac studnetske službe 19 485-4030
Nikolić Ljubica Zamenik rukovodioca studentske službe 19 485-4052
Đurđević Dražana Referent za matičnu evidenciju studenata 22 485-4019
Antonić Mira Referent za studentska pitanja 21 485-4026
Janićijević Nataša Referent za studentska pitanja 21 485-4029
Gerštner Nataša Referent za studentska pitanja 21 485-4026
Finansijsko - računovodstvena služba (rad sa strankama: ponedeljak – petak 8:00 – 14:00 č)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Bojić Dragana Rukovodilac službe računovodstva 39 485-4027
Subašić Milena Finansijski knjigovođa 39 485-4027
Mira Radović Blagajnik 39 485-4027
Biblioteka (rad sa strankama: ponedeljak, sreda-petak od 8:00 do 14:00 č; utorak od 8:00 do 18:00 č)
Prezime i ime Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Kojić Jelena Rukovodilac biblioteke 1 485-4018
Prodanović Tatjana Saradnik u biblioteci 23 485-4043
Drid Tatjana Saradnik u biblioteci 23 485-4043
       

 

Tehnička služba
Prezime i ime  Naziv radnog mesta Kabinet Telefon:
Milutinović Nenad Rukovodilac tehničke službe   485-4020
Đaković Rajko Referent za administrativno-tehničke poslove   485-4000
Raković Blagoje Portir   485-4000
Makivić Branislav Portir   485-4000
Lovre Marinko Portir   485-4000
Novaković Željko Portir   485-4000
Pavlović Željka Spremačica   485-4000
Škorić Dragana Spremačica   485-4000
Miletić Snježana Spremačica   485-4000
Novaković Žaklina Spremačica   485-4000
Pejić Marija Spremačica   444-973