Izaberite stranicu

Obaveštenja

OBAVEŠTENJE O RADU ŠKOLE

U periodu od 7.4.2023. do 17.4.2023. godine neće biti nastave ni konsultacija (verski praznik i raspust). Službe u Školi rade redovno od 7.4.2023. do 13.4.2023. godine, a od 14.4.2023. do 17.4.2023. godine Škola ne radi zbog praznika. Prvi radni dan je utorak,...

Utvrđeni su  datumi odbrana završnih  radova

Utvrđeni su  datumi odbrana završnih  radova za studente:  Marko Kotogan, br. indeksa 2019/004006 – studijski program: Primenjena informatika Prijavio je temu kod mentora dr Predraga Ranitovića Naziv teme: „Implementacija hardvera i softvera u upravljačkom informacionom...

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 28.03.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada   Đurđa Pecić, broj indeksa 2017/200041 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije Prijavila je temu kod dr Stevana Tomaševića pod nazivom: „Komparativna...

Prijava ispita za MAJSKI ispitni rok

O B A V E Š T E NJ E Prijava ispita za MAJSKI ispitni rok će biti 04., 05. i 06. maj 2023. g. Ispitni rok traje od  09.05. do 26.05.2023. godine.  Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 28.04.2023. godine, kako bi sve bile...

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKOG RADA

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom  27.03.2023. godine utvrđen je datum odbrane rada   Alen Kevac, broj indeksa 2018/120009 – studijski program: Menadžment Prijavio je temu kod dr Nikole Jančeva, pod nazivom: „Obuka i razvoj zaposlenih na primeru...

Važna obaveštenja

Prijava ispita za APRILSKI ispitni rok

Prijava ispita za APRILSKI ispitni rok će biti 16, 17, i 18.03.2023. godine.   Ispitni rok traje od  21.03. do 06.04.2023. godine. Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 14.03.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno...

KREDITI I STIPENDIJE

Ministarstvo prosvete , nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije najavilo je isplatu 1 i 2 rate studentskih kredita i stipendija  sa početkom od 01.02.2023. godine. Sredstva će biti uplaćena na otvorene TEKUĆE RAČUNE KORISNIKA u UNIKREDIT banci. Studenti koji nisu...