Izaberite stranicu

Međunarodno poslovanje i finansije

Studijski program master strukovnih studija Međunarodno poslovanje i finansije je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja iz oblasti savremenog međunarodnog i finansijskog poslovanja. Imajući u vidu stateško opredeljenje Republike Srbije ka evrointegracijama, težnju ka razvijanju izvozno orijentisane privrede, kao i važnost uloge finansija u tim procesima, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu.

 

Studijski program je usklađen sa savremenim tokovima i naučnim saznanjima iz navedenih oblasti i koncipiran je tako da studentima obezbedi sticanje funkcionalnih znanja i veština, pre svega iz oblasti međunarodnih poslova i načina njihovog finansiranja. Obavljanjem stručne prakse u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji, studenti će biti u prilici da rešavanjem konkretnih poslovnih problema praktično implementiraju teorijska znanja i da na takav način stečena iskustva iskoriste za izradu kvalitetnog završnog (master) rada.

Nakon završetka studija studenti će biti osposobljeni da obavljaju širok spektar poslova u finansijskim institucijama i ostalim preduzećima koja posluju u okviru međunarodnih tržišta. Neki od tih poslova su:

  • bankar,
  • broker,
  • investicioni savetnik,
  • konsultant u oblasti međunarodnih finansijskih poslova,
  • kreditni analitičar,
  • menadžer uvoznih/izvoznih poslova,
  • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
  • saradnik u upravljanju rizicima,
  • finansijski analitičar,
  • šef finansija…

Po završetku ovog studijskog programa, studentima će biti znatno olakšano sticanje prestižnih domaćih i međunarodnih licenci za poslove kao što su: licencirani portfolio menadžer, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani „risk“ menadžer i drugo.