Izaberite stranicu

ZAŠTO STUDIRATI FINANSIJE I BANKARSTVO?

 

 • Strukovni profil neophodan u svim privrednim granama
 • Obuči se za poslove u kojima ima prostora za napredovanje i usavršavanje
 • Upoznaj se sa inovacijama i savremenim trendovima u oblasti finansijskih tržišta, berzanskog i bankarskog poslovanja, korporativnog upravljanja, finansijskog risk menadžmenta itd.

 

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 

 • Obuči se kroz stručnu praksu u atraktivnim kompanijama: ERSTE Bank AD, Societe Generale Srbija, Dunav osiguranje, Grand Motors DOO…
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu i sa pristupačnim profesorima
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

 

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursnoj dokumentaciji možete naći ovde

 

Datum konkursa objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

KADA I KAKO POLAŽEM PRIJEMNI?

 

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu  Facebook stranicu da budeš informisan

 

Kako da se pripremim za prijemni? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

 

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta po izboru: geografija, sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna ekonomija, matematika ili informatika

 

Kako se rangiraju budući studenti? Maksimum bodova je 100.

 

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1. predmetu na prijemnom

30 bodova na 2. predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O PROGRAMU FINANSIJE I BANKARSTVO

 

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

 

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja obavljanjem stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad, „Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“ i druge.

 

Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova:

 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija,
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivom i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija…
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17OO01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 OO01fbdl Osnovi ekonomije 1 3+2 7
3 17ST01 Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
4 ST01fbdl Osnovi menadžmenta 1 2+2 6
5 17ST03 Poslovno pravo 1 2+2 6
6 ST03fbdl Poslovno pravo 1 2+2 6
7 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 5
ST02Efbdl Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02E Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
ST02Nfbdl Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
17ST02N Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
8 Izborna korpa I 1 2+2 5
OO03fbdl Psihologija
OO02fbdl Sociologija
17OO03 Psihologija
17OO02 Sociologija
9 ST04fbdl Osnovi organizacije 2 2+2 6
10 ST05fbdl Računovodstvo 2 3+2 7
11 OO05fbdl Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
12 OO04fbdl Matematika 2 2+2 6
13 17ST04 Osnovi organizacije 2 2+2 6
14 Izborna korpa II 2 2+2 6
SA02fbdl Ekološki menadžment
SA01fbdl Agroekonomija
17SA02 Ekološki menadžment
17SA01 Agroekonomija
15 17ST05 Računovodstvo 2 3+2 7
16 17OO05 Nacionalna ekonomija 2 2+2 6
17 17OO04 Matematika 2 2+2 6
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA04 Poslovna statistika 3 3+2 7
2 17SA03 Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
3 17ST06 Uvod u finansije 3 3+2 7
4 17SA05 Finansijska tržišta i institucije 3 2+2 6
5 Izborna korpa III 3 2+2 6
17ST07 Korporativno upravljanje
17ST33 Ekonomika preduzeća (FB)
ST07fbdl Korporativno upravljanje
ST33fbdl Ekonomika preduzeća
6 17SA44 Osnovi revizije 4 2+2 6
7 17ST10 Bankarstvo 4 3+2 6
8 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 5
17ST09E Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09N Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
ST09Efbdl Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
ST09Nfbdl Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
9 SA04fbdl Poslovna statistika 3 3+2 7
10 SA03fbdl Primena informacionih tehnologija 3 3+2 7
11 ST06fbdl Uvod u finansije 3 3+2 7
12 17ST35 Upravljanje investicijama 4 2+2 6
13 SA05fbdl Finansijska tržišta i institucije 3 2+2 6
14 Stručna praksa I (FB) 4 0+0+5 4
15 SA44fbdl Osnovi revizije 4 2+2 6
16 ST10fbdl Bankarstvo 4 3+2 6
17 ST35fbdl Upravljanje investicijama 4 2+2 6
18 SA06fbdl Stručna praksa I 4 4
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SA07 Poslovna analiza 5 3+3 7
2 17ST24 Međunarodne finansije 5 3+2 6
3 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 3) 5 2+2 5
17ST13E Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski
17ST13N Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
ST13Nfbdl Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački
4 17SA42 Međunarodno bankarstvo 6 3+2 6
5 Izborna korpa IV 6 3+2 6
17ST19 Finansijska strategija i planiranje poreza (FB)
17ST20 Javne finansije
17ST31 Investiciono bankarstvo (FB)
ST31fbdl Investiciono bankarstvo
ST20fbdl Javne finansije
6 17SA14 Finansijske berze 6 3+3 7
7 17SA43 Poslovne finansije 6 2+2 5
8 Stručna praksa II (FB) 6 0+0+5 4
9 Izborna korpa V 6 3+2 6
17SA47 Preduzetničke finansije (FB)
17SA51 Finansijska i aktuarska matematika
SA47fbdl Preduzetničke finansije
SA51fbdl Finansijska i aktuarska matematika
10 Završni rad (FB) 6 8
11 SA07fbdl Poslovna analiza 5 3+3 7
12 ST24fbdl Međunarodne finansije 5 3+2 7
13 SA42fbdl Međunarodno bankarstvo 5 3+2 6
14 SA14fbdl Finansijske berze 6 3+3 7
15 SA43fbdl Poslovne finansije 6 2+2 5
16 SA13fbdl Stručna praksa II 6 4
17 SA15fbdl Završni rad 6 8