Izaberite stranicu
ЗАШТО СТУДИРАТИ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО?

 

 • Струковни профил неопходан у свим привредним гранама
 • Обучи се за послове у којима има простора за напредовање и усавршавање
 • Упознај се са иновацијама и савременим трендовима у области финансијских тржишта, берзанског и банкарског пословања, корпоративног управљања, финансијског риск менаџмента итд.

 

ЗАШТО СТУДИРАТИ НА ВПШ?

 

 • Обучи се кроз стручну праксу у атрактивним компанијама: ERSTE Bank AD, Sociеtе Gеnеrale Srbija, Дунав осигурање, Grand Motors ДОО…
 • Учи у малим групама кроз интерактивну наставу и са приступачним професорима
 • Заврши студије за 3 године и запосли се или настави студије на мастер студијском програму
 • Студирај у кампусу у Новом Саду и искористи све погодности за студенте (домови, менза, стипендије итд.)
 • Искористи буџетска места и повољне школарине

 

КАДА И КАКО КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсној документацији можете наћи овде

 

Датум конкурса објављује министарство крајем маја. Запрати нашу Facebook страницу да будеш информисан

 

КАДА И КАКО ПОЛАЖЕМ ПРИЈЕМНИ?

 

Када је пријемни? Датум пријемног испита објављује министарство крајем маја. Запрати нашу  Facebook страницу да будеш информисан

 

Како да се припремим за пријемни? Преузми збирку задатака за пријемни

 

Како изгледа пријемни? Полажу се 2 предмета по избору: географија, социологија, психологија, економија, пословна економија, математика или информатика

 

Како се рангирају будући студенти? Максимум бодова је 100.

 

40 бодова из средње школе (збир просечних оцена из свих разреда x 2)

30 бодова на 1. предмету на пријемном

30 бодова на 2. предмету на пријемном

 

ДЕТАЉНИЈЕ О ПРОГРАМУ ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

 

Студијски програм Финансије и банкарство је намењен студентима који желе да се оспособе за обављање савремених послова из домена финансијског и банкарског пословања. Имајући у виду важност улоге финансија у пословању предузећа, као и значај улоге банака у развоју привреде, може се закључити да ће у наредним годинама потреба за стручњацима из ових области бити у порасту. Рад у мањим групама, посвећеност наставника и примена савремених наставних метода уз коришћење адекватне литературе, омогућиће студентима да се упознају са праксом финансијског и банкарског пословања у развијеним земљама, као и са могућностима њене примене на домаћем тржишту.

 

Поред наведених предности, овај програм студентима пружа могућност практичне примене стечених знања обављањем стручне праксе. Студенти обављају стручну праксу у оквиру компанија са којима Школа има потписан уговор о сарадњи. Неке од  тих компанија су: Societe Generale Србија, Erste Bank АД Нови Сад, „Дунав осигурање“ АДО, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, ЈП „Србијагас“, Новосадски сајам, Grand Motors ДОО, Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“ и друге.

 

Након завршетка студијског програма Финансије и банкарство, студенти ће бити оспособљени за обављање следећих послова:

 • актуар,
 • аналитичар инвестиција,
 • банкар,
 • брокер,
 • инвестициони саветник,
 • консултант у области финансија,
 • координатор продаје осигурања,
 • менаџер за развој продајне мреже у осигуравајућим друштвима,
 • менаџер/саветник кредитног сектора,
 • портфолио менаџер,
 • пословни аналитичар,
 • предузетник,
 • рачуновођа,
 • ревизор,
 • руководилац комерцијалних послова,
 • саветник за управљање активом и пасивом,
 • саветник за управљање новчаним средствима,
 • сарадник у управљању ризицима у осигурању,
 • финансијски аналитичар/контролор,
 • шеф рачуноводства,
 • шеф финансија…
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17ОО01 Основи економије 1 3+2 7
2 17СТ01 Основи менаџмента 1 2+2 6
3 17СТ03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 5
17СТ02Е Први страни пословни језик 1 Енглески
17СТ02Н Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 5
17ОО03 Психологија
17ОО02 Социологија
6 17СТ04 Основи организације 2 2+2 6
7 17СТ05 Рачуноводство 2 3+2 7
8 17ОО05 Национална економија 2 2+2 6
9 17ОО04 Математика 2 2+2 6
10 Изборна корпа II 2 2+2 6
17СА02 Еколошки менаџмент
17СА01 Агроекономија
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 17СТ35 Управљање инвестицијама 3 2+2 6
2 17СТ33 Економика предузећа 3 2+2 6
3 17СА03 Примена информационих технологија 3 3+2 7
4 17СТ06 Увод у финансије 3 3+2 7
5 17СА44 Основи ревизије 3 2+2 6
6 Изборна корпа III 3 2+2 6
17СТ07 Корпоративно управљање
17СТ36 Увод у Европску унију
7 17СА05 Финансијска тржишта и институције 4 2+2 6
8 17СТ10 Банкарство 4 3+2 6
9 17СА04 Пословна статистика 4 3+2 7
10 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 5
17СТ09Е Први страни пословни језик 2 Енглески
17СТ09Н Први страни пословни језик 2 Немачки