Izaberite stranicu

ZAŠTO STUDIRATI FINANSIJE I BANKARSTVO?

 

 • Strukovni profil neophodan u svim privrednim granama
 • Obuči se za poslove u kojima ima prostora za napredovanje i usavršavanje
 • Upoznaj se sa inovacijama i savremenim trendovima u oblasti finansijskih tržišta, berzanskog i bankarskog poslovanja, korporativnog upravljanja, finansijskog risk menadžmenta itd.

 

ZAŠTO STUDIRATI NA VPŠ?

 

 • Obuči se kroz stručnu praksu u atraktivnim kompanijama: ERSTE Bank AD, Societe Generale Srbija, Dunav osiguranje, Grand Motors DOO…
 • Uči u malim grupama kroz interaktivnu nastavu i sa pristupačnim profesorima
 • Završi studije za 3 godine i zaposli se ili nastavi studije na master studijskom programu
 • Studiraj u kampusu u Novom Sadu i iskoristi sve pogodnosti za studente (domovi, menza, stipendije itd.)
 • Iskoristi budžetska mesta i povoljne školarine

 

KADA I KAKO KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursnoj dokumentaciji možete naći ovde

 

Datum konkursa objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan

 

KADA I KAKO POLAŽEM PRIJEMNI?

 

Kada je prijemni? Datum prijemnog ispita objavljuje ministarstvo krajem maja. Zaprati našu  Facebook stranicu da budeš informisan

 

Kako da se pripremim za prijemni? Preuzmi zbirku zadataka za prijemni

 

Kako izgleda prijemni? Polažu se 2 predmeta po izboru: geografija, sociologija, psihologija, ekonomija, poslovna ekonomija, matematika ili informatika

 

Kako se rangiraju budući studenti? Maksimum bodova je 100.

 

40 bodova iz srednje škole (zbir prosečnih ocena iz svih razreda x 2)

30 bodova na 1. predmetu na prijemnom

30 bodova na 2. predmetu na prijemnom

 

DETALJNIJE O PROGRAMU FINANSIJE I BANKARSTVO

 

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

 

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja obavljanjem stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad, „Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“ i druge.

 

Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova:

 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija,
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivom i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija…
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
117OO01Osnovi ekonomije13+27
217ST01Osnovi menadžmenta12+26
317ST03Poslovno pravo12+26
4Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1)12+25
17ST02EPrvi strani poslovni jezik 1 Engleski
17ST02NPrvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5Izborna korpa I12+25
17OO03Psihologija
17OO02Sociologija
617ST04Osnovi organizacije22+26
717ST05Računovodstvo23+27
817OO05Nacionalna ekonomija22+26
917OO04Matematika22+26
10Izborna korpa II22+26
17SA02Ekološki menadžment
17SA01Agroekonomija
Rbr.ŠifraNazivSemestarBr. časovaESPB
117SA04Poslovna statistika33+27
217SA03Primena informacionih tehnologija33+27
317ST06Uvod u finansije33+27
417SA05Finansijska tržišta i institucije32+26
5Izborna korpa III32+26
17ST07Korporativno upravljanje
17ST33Ekonomika preduzeća (FB)
617SA44Osnovi revizije42+26
717ST10Bankarstvo43+26
8Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2)42+25
17ST09EPrvi strani poslovni jezik 2 Engleski
17ST09NPrvi strani poslovni jezik 2 Nemački
917ST35Upravljanje investicijama42+26
10Stručna praksa I (FB)40+0+54