Izaberite stranicu

Банкарско и берзанско пословање

Студијски програм специјалистичких струковних студија Банкарско и берзанско пословање је намењен студентима који желе да унапреде знања и практичне вештине из области финансијског пословања. Имајући у виду важност улоге финансија у савременом пословању, као и потребу за динамичнијим развојем домаћег финансијског тржишта, може се закључити да ће у наредним годинама потреба за стручњацима из ове области бити у порасту.

 

Студијски програм је усклађен са савременим токовима и научним сазнањима из области финансија и основни циљ му је да оспособи студенте за решавање конкретних пословних проблема из области банкарског и берзанског пословања. У циљу практичне примене стечених знања, студентима је обезбеђено обављање стучне праксе у многим компанијама, од којих издвајамо: Societe Generale Србија, Erste Bank АД Нови Сад, „Дунав осигурање“ АДО, Фонд „Европски послови“ АП Војводине, ЈП „Србијагас“, Новосадски сајам, Grand Motors ДОО, Јавне медијске установе „Радио телевизија Војводине“, и друге.

 

Након завршетка овог студијског програма, студенти ће бити је оспособљени за обављање следећих послова:

 • аналитичар инвестиција,
 • банкар,
 • брокер,
 • инвестициони саветник,
 • консултант у области финансија,
 • координатор продаје осигурања,
 • менаџер за развој продајне мреже у осигуравајућим друштвима,
 • менаџер/саветник кредитног сектора,
 • портфолио менаџер,
 • пословни аналитичар,
 • предузетник,
 • рачуновођа,
 • ревизор,
 • руководилац комерцијалних послова,
 • саветник за управљање активом и пасивом,
 • саветник за управљање новчаним средствима,
 • сарадник у управљању ризицима у осигурању,
 • финансијски аналитичар/контролор,
 • шеф рачуноводства,
 • шеф финансија…

По завршетку овог студијског програма, студентима ће бити знатно олакшано стицање престижних домаћих и међународних лиценци за послове као што су: лиценцирани портфолио менаџер, сертификовани финансијски аналитичар, сертификовани „риск“ менаџер и друго.