Izaberite stranicu

Менаџмент

Специјалистичке струковне студије из области менаџмента трају једну годину (60 ЕСПБ) и конципиране су у складу са потребама тржишта рада. Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака за послове које захтевају знања и вештине из области менаџмента.

Студијски програм Менаџмент заснива се на мултидисциплинарном приступу и савременим теоријским и практичним знањима. Реализација предмета студијског програма Менаџмент одвија се кроз интерактивна предавања, стручне вежбе, реалне примере из праксе и анализе студија случајева.

Глобализација, сталне и брзе промене, развој савремених технологија, иновације, конкуренција, економија заснована на информацијама и виртуелизација радног окружења стављају нове изазове пред образовање и савремено пословање и управљање. Ново време и услови рада поред савремених знања захтевају и унапређене способности, вештине и компетенције. Рад на усвајању неопходних вештина студената реализује се кроз стручну праксу која се обавља у организацијама са којима Висока пословна школа струковних студија веома успешно сарађује:

  • Societe Generale Србија
  • Erste Bank АД Нови Сад
  • Univerexport Нови Сад
  • ЈП Србијагас
  • Новосадски сајам
  • Универзал ДОО Нови Сад