Izaberite stranicu

Menadžment

Specijalističke strukovne studije iz oblasti menadžmenta traju jednu godinu (60 ESPB) i koncipirane su u skladu sa potrebama tržišta rada. Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koje zahtevaju znanja i veštine iz oblasti menadžmenta.

Studijski program Menadžment zasniva se na multidisciplinarnom pristupu i savremenim teorijskim i praktičnim znanjima. Realizacija predmeta studijskog programa Menadžment odvija se kroz interaktivna predavanja, stručne vežbe, realne primere iz prakse i analize studija slučajeva.

Globalizacija, stalne i brze promene, razvoj savremenih tehnologija, inovacije, konkurencija, ekonomija zasnovana na informacijama i virtuelizacija radnog okruženja stavljaju nove izazove pred obrazovanje i savremeno poslovanje i upravljanje. Novo vreme i uslovi rada pored savremenih znanja zahtevaju i unapređene sposobnosti, veštine i kompetencije. Rad na usvajanju neophodnih veština studenata realizuje se kroz stručnu praksu koja se obavlja u organizacijama sa kojima Visoka poslovna škola strukovnih studija veoma uspešno sarađuje:

  • Societe Generale Srbija
  • Erste Bank AD Novi Sad
  • Univerexport Novi Sad
  • JP Srbijagas
  • Novosadski sajam
  • Univerzal DOO Novi Sad