Izaberite stranicu

Bankarsko i berzansko poslovanje

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Bankarsko i berzansko poslovanje je namenjen studentima koji žele da unaprede znanja i praktične veštine iz oblasti finansijskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u savremenom poslovanju, kao i potrebu za dinamičnijim razvojem domaćeg finansijskog tržišta, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ove oblasti biti u porastu.

 

Studijski program je usklađen sa savremenim tokovima i naučnim saznanjima iz oblasti finansija i osnovni cilj mu je da osposobi studente za rešavanje konkretnih poslovnih problema iz oblasti bankarskog i berzanskog poslovanja. U cilju praktične primene stečenih znanja, studentima je obezbeđeno obavljanje stučne prakse u mnogim kompanijama, od kojih izdvajamo: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad, „Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“, i druge.

 

Nakon završetka ovog studijskog programa, studenti će biti je osposobljeni za obavljanje sledećih poslova:

 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija,
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivom i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija…

Po završetku ovog studijskog programa, studentima će biti znatno olakšano sticanje prestižnih domaćih i međunarodnih licenci za poslove kao što su: licencirani portfolio menadžer, sertifikovani finansijski analitičar, sertifikovani „risk“ menadžer i drugo.

Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 17SSA36 Investiranje u hartije od vrednosti 1 3+2 6
2 17SSA10 Instrumenti finansiranja javnih potreba (BBP) 1 3+3 7
3 17SST23 Upravljanje finansijskim rizicima 1 3+3 7
4 17SST14 Berzansko poslovanje 1 3+3 7
5 Izborna korpa I 1 3+3 7
17SSA09 Međunarodno oporezivanje
6 17SST12 Bankarsko poslovanje i platni promet 2 3+3 7
7 17SSA39 Specijalistička praksa 2 4
8 Izborna korpa II 2 3+2 6
17SSA11 Finansiranje malih i srednjih preduzeća
17SSA12 Monetarne finansije
9 Izborna korpa IV 4 3+3 7
17SSA08 Vrednovanje preduzeća
10 17SSA39 Specijalistički rad (BBP) 2 2+2 9