Izaberite stranicu

Организација и запослени

Основне информације

Назив школе Висока пословна школа струковних студија
Адреса Нови Сад, Владимира Перића-Валтера 4 (седиште), и Булевар краља Петра I 38 (друга зграда)
Телефони 021/485-4000, факс: 021/6350-367
Веб адреса www.vps.ns.ac.rs
Директор Школе др Јелена Дамњановић
Секретар Школе Јелена Милошевић
Пословни секретар Јелена Анић
Руководилац студентске службе Драгана Митић
Руководилац службе рачуноводства
Драгана Бојић
Мејл Школе
Мејл за студенте и будуће студенте studentska@vps.ns.ac.rs
Мејл за друга лица skola@vps.ns.ac.rs

 

Службе у школи

Кабинет Директора
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
др Јелена Дамњановић Директор кабинет директора 021/485-4004
др Стеван Томашевић Помоћник директора за наставу кабинет 17  
Др Ана Јовичић Вуковић Помоћник директора за међународну сарадњу и пројекте кабинет 13  
др Бојана Ковачевић Берлековић Помоћник директора за развој и сарадњу са привредом кабинет 4  

 

Општа служба (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч)
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Милошевић Јелена Секретар 46 485-4006
Анић Јелена Пословни секретар 10 485-4004
Раковић Зденка Референт за опште послове 47 485-4058
Ђукановић Биљана Архивар КП  

 

Скриптарница (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч, уторак 8:00 – 18:00 ч )
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Крстић Владимир Скриптар Скриптарница 485-4049
Влашић Драган Шеф скриптарнице Скриптарница 485-4049
Рачунски центар (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 18:00 ч)
Презиме и име   Назив радног места Кабинет Телефон:
Врањеш Радован Стручни сарадник за информациони систем 6a 485-4024
Анчић Владимир Стручни сарадник за информациони систем 485-4024
Маринковић Дејан Технички сарадник за информациони систем 485-4024
Кантина (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч)
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
Биљана Драгаш Радник у кантини Кантина 485-4012

 

Студентска служба (рад са странкама: понедељак, среда-петак 10-14ч, уторак 10-18ч )
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Митић Драгана Руководилац студнетске службе 19 485-4030
Николић Љубица Заменик руководиоца студентске службе 19 485-4052
Ђурђевић Дражана Референт за матичну евиденцију студената 22 485-4019
Антонић Мира Референт за студентска питања 21 485-4026
Јанићијевић Наташа Референт за студентска питања 21 485-4029
Герштнер Наташа Референт за студентска питања 21 485-4026
Финансијско - рачуноводствена служба (рад са странкама: понедељак – петак 8:00 – 14:00 ч)
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
Бојић Драгана Руководилац службе рачуноводства 39 485-4027
Субашић Милена Финансијски књиговођа 39 485-4027
Мира Радовић Благајник 39 485-4027
Библиотека (рад са странкама: понедељак, среда-петак од 8:00 до 14:00 ч; уторак од 8:00 до 18:00 ч)
Презиме и име Назив радног места Кабинет Телефон:
Којић Јелена Руководилац библиотеке 1 485-4018
Продановић Татјана Сарадник у библиотеци 23 485-4043
Дрид Татјана Сарадник у библиотеци 23 485-4043
       

 

Техничка служба
Презиме и име  Назив радног места Кабинет Телефон:
Милутиновић Ненад Руководилац техничке службе   485-4020
Ђаковић Рајко Референт за административно-техничке послове   485-4000
Раковић Благоје Портир   485-4000
Макивић Бранислав Портир   485-4000
Ловре Маринко Портир   485-4000
Новаковић Жељко Портир   485-4000
Павловић Жељка Спремачица   485-4000
Шкорић Драгана Спремачица   485-4000
Милетић Сњежана Спремачица   485-4000
Новаковић Жаклина Спремачица   485-4000
Пејић Марија Спремачица   444-973