Izaberite stranicu


Dragi učenici, srednjoškolci, budući studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija svih studijskih programa u Novom Sadu, posetite nas i izaberite jedan od 4 (četiri) studijska programa:


 • FINANSIJSKO POSLOVANjE I RAČUNOVODSTVO

 • TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANjE

 • PREDUZETNIČI BIZNIS

 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO


Škola će i ove godine organizovati BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u Visoku poslovnu školu strukovnih studija školske 2015/2016. godine. Nastava će se organizovati po grupama. Predviđa se 25 časova nastave po jednom predmetu.

Pripremna nastava se izvodi iz sledećih predmeta:


 • SOCIOLOGIJA

 • PSIHOLOGIJA

 • GEOGRAFIJA

 • POSLOVNA EKONOMIJA

 • EKONOMIJA

 • MATEMATIKA I

 • INFORMATIKA


Kandidat koji konkuriše za upis polaže kvalifikacioni ispit iz dva predmeta po izboru od sedam navedenih predmeta. Pripremna nastava će se održavati u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA.


Prijavljivanje za pripremnu nastavu se obavlja lično, u studentskoj službi Škole na Limanu, putem telefona 021/485-4052 i 021/485-4056 ili putem mejla: studentska@vps.ns.ac.rs


Kandidati se mogu prijaviti za pripremnu nastavu do 1. aprila.


Prvi krug pripremne nastave počinje 2. aprila i pripremna nastava se održava vikendom.


Drugi krug pripremne nastave počinje 6. juna i pripremna nastava se održava radnim danima.


Pripremnu nastavu izvode predmetni predavači Škole.

Cilj ove pripremne nastave je da se srednjoškolci što bolje pripreme za upis. Početak studiranja predstavlja veliku promenu u načinu školovanja, a naš cilj je da buduće studente što bolje podučimo i da se što efikasnije i što pre uključe u proces studiranja.

Za uspešan početak studiranja potrebna su određena znanja i sposobnosti, koja novoupisani studenti često ne poseduju dovoljno i u potrebnoj meri.

Predavači Škole na pripremnim predavanjima upoznaće buduće studente i o osnovnim podacima o Školi, uslovima upisa, načinu organizacije i strukture kvalifikacionog ispita, kao i o svemu ostalom što buduće studente bude interesovalo.

Osnovne studije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija traju 3 godine.


DOBRO DOŠLI U VISOKU POSLOVNU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU!