Izaberite stranicu

Kompanija Coca-Cola HBC Srbijapozivasve student četvrtegodine, apsolvente, diplomce, polaznike master studija, kao i sve one kojisu u prethodnedvegodinediplomirali, da se prijavenajedinstveni RISE management trainee program.

RISE management trainee program je novivodeći program kompanije Coca-Cola HBC Srbija, kojispajajedinstvenekvalitete i veštinepraktikanata u kombinacijisabrzimokruženjem, mentorstvomvrhunskihlidera, međunarodnomzajednicom i odgovornošću. RISE predstavlja rad sapunimradnimvremenom, a sam program trajedvegodine, gde se polaznicipostepenoupoznajusaradom u FMCG industriji.

Svizainteresovanikandidatimogu se prijaviti u perioduod 24. aprila do 25. majanasajtuhttps://riseprogram.rs/