Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 17.09.2018.godine

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKE RADOVE U PERIODU OD 17.09.2018.- 24.09.2018.godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 17.09.2018. do 24.09.2018.godine specijalističke radove:

 

  1. Vukobratović Aleksandar, br.indeksa 2015/100003 – studijski program

Bankarstvo i osiguranje

Naziv teme.“ Analiza poslovnih performansi preduzeća prerađivačke

industrije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

Vlaović-Begović mr Sanja,mentor

Đorđević dr Slaviša, član

Račić dr Željko, član

 

  1. Peruničić Aljoša, br.indeksa 2015/120004 – studijski program-Menadžment

Naziv teme: “ Selekcija i obuka kadrova kroz program „Young bankers

programme““

Izveštaj sačinila komisija:

Gajić dr Tamara, mentor

Salai mr Leonard,član

Mrkša dr Milutin, član

 

  1. Pavlović Goran, broj indeksa 2015/100007- studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Nziv teme: „Poslovno-finansijska analiza kompanije „Telekom“ Srbija a.d.“

Izveštaj sačinila komisija:

Đukanović dr Slaviša, mentor

Vlaović-Begović mr Sanja, član

Vuković dr Marija, član

 

  1. Jeremić Kristina, br.indeksa S13/10EP – studijski program-Elektronsko

poslovanje

Naziv teme:„ Dizajn i implementacija onlajn prezentacije prodavnice konditorskih proizvoda“

Izveštaj sačinila komisija:

Klašnja-Milićević dr Aleksandra, mentor

Ranitović dr Predrag, član

Lončar dr Sanja, član

 

  1. Milešić Milica, br. indeksa 2015/100009 – studijski program-Bankarstvo i      osiguranje

Naziv teme: „ Analiza finansijskih izveštaja sa aspekta upravljanja rizicima  na primeru Erste Banke “

Izveštaj sačinila komisija:

Komnenić dr Biserka, mentor

Đukanović dr Slaviša, član

Vlaović-Begović mr Sanja, član

 

  1. Ogrizović Tamara, br.indeksa 2015/120011 – studijski program Menadžment

Naziv teme: „Proces upravljanja ljudskim resursima u Naftagasu-strategija

motivisanja i nagrađivanja“

Izveštaj sačinila komisija:

Gajić dr Tamara ,mentor

Jošanov-Vrgović dr Ivana, član

Boškov dr Veronika, član

 

  1. Mudrinić Marija, br.indeksa 2016/100017 – studijski program Bankarstvo i

Osiguranje

Naziv teme:„Kreditiranje malih i srednjih preduzeća-Banka Intesa“

Izveštaj sačinila komisija:

Paunović dr Branka,mentor

Salai mr Leonard, član

Živkov dr Dejan, član