Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

DATUM: 19.09.2018. godine

P O Z I V

Pozivamo Vas na svečanost povodom uručenja diploma o završenim studijama koja će se obaviti u zgradi Škole, ul. Vladimira Perića Valtera br. 4, amfiteatar br. 2 dana 02. oktobra 2018. godine (utorak), sa početkom u 12.00 časova.

Ukoliko ste sprečeni da navedenog dana preuzmete Vašu diplomu, istu možete naknadno podići u Školi, lično ili preko punomoćnika sa sudski overenim punomoćjem.

DIREKTOR

dr Jelena Damnjanović s.r.

Spisak diplomiranih studenata (osnovne studije)

Spisak diplomiranih studenata (specijalističke studije)