Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 30.11.2018.godine

 

 

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 30.11.2018.- 07.12.2018.godine

 

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 30.11.2018. do 07.12.2018.godine specijalistički rad:

 

1.Mandić Nikola,  br.indeksa 2016/120005 – studijski program-Menadžment

Prijavio je temu kod Đukanović dr Slaviše

Naziv teme: „Održivi razvoj na primeru preduzeća „Metalac “ a.d. Gornji

Milanovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1.Đukanović dr Slaviša, mentor

2. Maksimović dr Branka,član

3.Peković dr Drinka, član