Izaberite stranicu
 1. Dudok Mariena, br.indeksa 2017/200040 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije rok za završetak 30.09.2020.godine

Tema:„Postupak uvoza automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije „Grand motors““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Ćuzović dr Đorđe, mentor
 2. Milutinov Verica, komentor
 3. Damnjanović dr Jelena, član

 

 

 1. Dedijer Milica, br.indeksa 2017/200043 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije rok za završetak 30.09.2020.godine

Tema: „Prodaja automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije „Grand motors““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Ćuzović dr Đorđe, mentor
 2. Milutinov Verica, komentor
 3. Stankov dr Biljana, član

 

 

 1. Grujić Milica, br.indeksa 2017/200048 – studijski program-Međunarodno poslovanje i finansije rok za završetak 30.09.2020.godine

Tema: „ Analiza uticaja makroekonomskih faktora na kamatne stope bankarskog sektora u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1.  Živkov dr Dejan, mentor
 2. Otović Marija, komentor
 3. Račić dr Željko, član