Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 15.05.2019.godine

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKE  RADOVE U PERIODU OD 15.05.2019.- 22.05.2019.godine

O B A V E Š T E NJ E

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 15.05.2019. do 22.05.2019.godine specijalističke radove:

 

  1. Leontijević Jasmina, br.indeksa 2016/100013 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Jović dr Ljiljane

Naziv teme: „ Rizici investicionih ulaganja i konkurentnost Srbije “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Jović dr Ljiljana, mentor
  2. Ćuzović dr Đorđe,član
  3. Živkov dr Dejan, član

 

  1. Kostić Slađana br.indeksa 2015/100015 – studijski program Bankarstvo i osiguranje.

Prijavila je temu kod dr Njegić Jovana.

Naziv teme: „Upotrebna analiza diverzifikacije rizika primenom Markovicevog portfolija“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Njegić dr Jovan, mentor
  2. Račić dr Željko, član
  3. Paunović dr Branka, član