Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Broj: 3-33/27

Datum:08.02.2021.godine

 

 

Sastanak Komisije za  master strukovne studije 08.02.2021. godine

 

 

Utvrđivanje datuma odbrane master rada

 

U periodu od 28.01. do 04.02.2021. godine master radovi su bili izloženi na uvid  javnosti.

Nije bilo primedaba na radove.

 

  1. Sanja Milošević, broj indeksa 2018/200007 – studijski program: Međunarodno  poslovanje

i finansije, prijavila je temu kod dr Željka Račića pod nazivom:

„Uticaj osnovnih makroekonomskih pokazatelja na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Slobodanka Jovin, Predsednik Komisije
  2. dr Dejan Živkov, član
  3. dr Željko Račić, mentor

 

          Predložen datum odbrane    .02.2021 .godine u 12,00 časova (svečana sala)  

 

  1. Nemanja Kapur, br. Indeksa 2018/200015- studijski program: Međunarodno poslovanje i

finansije, prijavio je temu kod mentora dr Dejana Đurića pod nazivom:

„Jačanje međunarodne konkurentnosti kao osnova novog modela razvoja privrede Republike

Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Biljana Stankov, Predsednik Komisije
  2. dr Mirela Momčilović, član

3.dr Dejan Đurić, mentor

 

             Predložen datum odbrane 10.02.2021 .godine u 11,00 časova (svečana sala)  

 

      3.Danijela Špirić, broj indeksa 2018/200014 – studijski program – Međunarodno  poslovanje i

finansije, prijavila je temu pod nazivom:

„Poslovno-finansijska analiza Pokrajinskog zavoda za sport i medeicinu sporta, sa

predlogom jačanja konkurentnosti u odnosu na privatnu praksu “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
  2. dr Branka Paunović, član
  3.   dr Slaviša Đukanović, mentor

 

Predložen datum odbrane 19.02.2021 .godine u 11,00 časova (svečana sala)