Izaberite stranicu

EU za mlade – izazovi i mogućnosti

NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA

18. maj 2022. godine – Novi Sad

EU ZA MLADE – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

Konferencija je realizovana u okviru Erasmus+ Jean Monnet projekta ,,Uvod u Evropsku uniju: Edukacija za srednje škole” (Introduction to EU: Education for Secondary Schools – INEES), uz podršku Erasmus+ programa Evropske unije i Pokrajinskog sekretarijata za finansije, AP Vojvodine.

Konferencija ima za cilj da razvije dijalog između učesnika, predstavnika srednjoškolskog obrazovanja, akademske zajednice, predstavnika vladinog sektora, civilnog društva i drugih zainteresovanih strana i ukaže na značaj informisanja mladih o Evropskoj uniji i važnosti implementacije tema vezanih za Evropsku uniju u nastavne planove i programe srednjih škola.

TEME PANELA

  • Teme o Evropskoj uniji u srednjim školama
  • Mladi, obrazovanje i zapošljavanje
  • Srbija kao kandidat za EU: mogućnosti za mlade
  • Volonterizam, kultura i sport

 

INFORMACIJE ZA AUTORE

  • Zvaničan jezik konferencije: Srpski jezik.
  • Za potrebe učešća na konferenciji autori dostavljaju apstrakt.
  • Apstrakti radova će biti publikovani u zborniku apstrakata.
  • Jedan autor može prijaviti najviše dva apstrakta.
  • Na jednom apstraktu se najviše može naći dva autora.
  • Apstkratke u odgovarajućoj formi dostaviti do 10. maja godine na e-mail: skola@vps.ns.ac.rs

 

Detalje možete videti OVDE