Konkurs za upis

Kada konkurišem i kada je prijemni?

Datum konkursa, tj. prijavljivanja kandidata i prijemnog će biti objavljen krajem maja. Zaprati našu Facebook stranicu da budeš informisan.

Šta je potrebno za konkurs? 

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid original dokumenta, a uz prijavni list koji se dobija u Školi, podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • Svedočanstva svih razreda srednje škole;
  • Diploma ili svedočanstvo o završenoj srednjoj školi;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (original uplatnica) na žiro račun škole;
  • Druga dokumentacija.

Napomena : Detaljne informacije o uslovima konkursa će biti objavljene krajem maja nakon raspisivanja konkursa.