Izaberite stranicu

Kolokvijum iz Investicionog bankarstva će se održati u ponedeljak 07.12.2020. godine preko platforme Moodle. Kolokvijumu pristupate u 10:00 časova i on će biti otvoren 25 minuta. Kolokvijum se nalazi na temi 7.