Izaberite stranicu

Orijentaciona pitanja za polaganje ispita iz Ekonomike turizma su pitanja koja se nalaze u okviru materijala za vežbe („pitanja za proveru znanja“) i to vezane za teme od 6 do 15.