Kontakt

Visoka Poslovna Škola

 • Mejl kancelarije: international.office@vps.ns.ac.rs
 • Šef kancelarije: dr Jovan Njegić
  • Viber, telefon: +381 21 485 4053 (+381 62 50 2345)
 • Koordinator za mobilnost: dr Željko Račić
  • Viber, telefon: +381 69 263 27 11
 • Akademski asistent:  dr Ivan Pavkov
  • Viber, telefon: +381 63 8888 484
 • Administrativni asistent: Jelena Kojić
  • Viber, telefon: +381 21 485 4018 (+381 60 57 54 124)